2016-09-30 17:32

2016-09-30 17:32

Mittseparering av E18 Valnäs–Töcksfors dröjer

VÄGAR: Trafikverket prioriterar stigningsfält och ombyggnad av korsningar

En utbyggnad av sträckan Valnäs–Töcksfors på E18 till 2+1-väg kommer att dröja. Detta enligt Trafikverket som har genomfört en utredning.
– Det kan bli möjligt först på väldigt lång sikt. Stigningsfält, ombyggnad av korsningar och kollektivtrafikåtgärder satsar vi på först.

Det säger Boel Olin, utredare på Trafikverket som har hållit i åtgärdsvalsstudien som nästan är avslutad längs de åtta milen Europaväg.

Grums, Säffle och Årjängs kommuner har tillsammans med Region Värmland, Handelskammaren och Värmlandstrafik krävt en uppgradering av sträckan.

2+1-väg med mittseparering vill många se, men enligt Boel Olin lär det ta lång tid innan detta blir verklighet.

Svår att räkna hem

– Det kan bli möjligt först på väldigt lång sikt. En orsak är att trafiken är relativt låg, cirka 4 000 fordon per dygn på en stor del av sträckan och då är en sådan investering svår att räkna hem rent samhällsekonomiskt. Det får bli en politisk bedömning.

– Längst i väster är dock trafiken betydligt större, 7 000–8 000 fordon per dygn och där är vägstandarden sämst.

På kortare sikt finns det dock planer på förbättringar.

– Vi har tittat mycket på framkomlighet och vill satsa på några stigningsfält för att man ska kunna köra om bland annat tung trafik.

– En del korsningar vill vi förse med vänstersvängfält, det behövs bättre viltstängsling och viltpassager och vi vill satsa på åtgärder för kollektivtrafiken och gående och cyklister, säger Boel Olin.

Stor konkurrens

När de åtgärderna kan inledas är inte klart. Åtgärdsvalsstudien ska skickas in för att eventuellt kunna tas med i nationella planen som 2017.

– Men vi vet inte om det blir så. Konkurrensen är stor från hela landet. Det blir en prioriteringsfråga.

– Där kommer man ta med att detta är en Europaväg mellan två huvudstäder. Just nu görs dessutom en separat utredning av sträckan Stockholm–Oslo.

Trafikverket ska även göra en fördjupad studie där vissa punktinsatser tas upp och där det kan komma snabbare åtgärder om man får medel. Nu ska åtgärdsvalsstudien på remiss till kommunerna.

Det säger Boel Olin, utredare på Trafikverket som har hållit i åtgärdsvalsstudien som nästan är avslutad längs de åtta milen Europaväg.

Grums, Säffle och Årjängs kommuner har tillsammans med Region Värmland, Handelskammaren och Värmlandstrafik krävt en uppgradering av sträckan.

2+1-väg med mittseparering vill många se, men enligt Boel Olin lär det ta lång tid innan detta blir verklighet.

Svår att räkna hem

– Det kan bli möjligt först på väldigt lång sikt. En orsak är att trafiken är relativt låg, cirka 4 000 fordon per dygn på en stor del av sträckan och då är en sådan investering svår att räkna hem rent samhällsekonomiskt. Det får bli en politisk bedömning.

– Längst i väster är dock trafiken betydligt större, 7 000–8 000 fordon per dygn och där är vägstandarden sämst.

På kortare sikt finns det dock planer på förbättringar.

– Vi har tittat mycket på framkomlighet och vill satsa på några stigningsfält för att man ska kunna köra om bland annat tung trafik.

– En del korsningar vill vi förse med vänstersvängfält, det behövs bättre viltstängsling och viltpassager och vi vill satsa på åtgärder för kollektivtrafiken och gående och cyklister, säger Boel Olin.

Stor konkurrens

När de åtgärderna kan inledas är inte klart. Åtgärdsvalsstudien ska skickas in för att eventuellt kunna tas med i nationella planen som 2017.

– Men vi vet inte om det blir så. Konkurrensen är stor från hela landet. Det blir en prioriteringsfråga.

– Där kommer man ta med att detta är en Europaväg mellan två huvudstäder. Just nu görs dessutom en separat utredning av sträckan Stockholm–Oslo.

Trafikverket ska även göra en fördjupad studie där vissa punktinsatser tas upp och där det kan komma snabbare åtgärder om man får medel. Nu ska åtgärdsvalsstudien på remiss till kommunerna.