2016-09-30 21:40

2016-09-30 21:40

Lokalt beslut om lodjursjakt

ROVDJUR

För någon vecka sedan publicerades resultatet från den förra vinterns inventering av lodjur.

Den visade på en klar ökning av lodjursstammen även om det finns en del frågetecken kring kvaliteten på inventeringen. För Värmlands del handlade det om nästan en tredubbling av lodjursstammen. Nu har Naturvårdsverket delegerat rätten att besluta om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna, bland annat den i Värmlands län. Naturvårdsverket hänvisar till resultatet från inventeringen för sitt beslut.

Den visade på en klar ökning av lodjursstammen även om det finns en del frågetecken kring kvaliteten på inventeringen. För Värmlands del handlade det om nästan en tredubbling av lodjursstammen. Nu har Naturvårdsverket delegerat rätten att besluta om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna, bland annat den i Värmlands län. Naturvårdsverket hänvisar till resultatet från inventeringen för sitt beslut.