2016-09-30 10:09

2016-09-30 10:09

Dyrast elnät i hela landet

VÄRMLAND: Ellevio har högst priser

Ellevios elnät i Värmland är dyrast i Värmland. En vanlig småhusägare betalar nästan 12 700 kronor per år, visar en undersökning av Villaägarnas Riksförbund.

Förbundet har kartlagt elnätspriserna i landets alla kommuner och kommit fram till att Ellevios elnät i Värmland är dyrast. Enligt ett pressmeddelande från Villaägarnas Riksförbund har Ellevio och Vattenfall höjt elnätavgifterna för småhusägarna med 38 procent sedan 2010. Övriga nätbolag har höjt med 16 procent under samma period.

Stor skillnad

Ellevio och Vattenfall är enligt Villaägarnas Riksförbund i snitt 3 300 kronor dyrare per år och skillranden mellan landets dyraste och billigaste elnät är 7 900 kronor. Förbundet konstaterar också att prisskillnaden mellan de två största elnätbolagen och övriga bolag har vuxit.

En vanlig småhusägare i Värmland betalar alltså nästan 12 700 kronor för Ellevios elnät varje år, medan motsvarande avgift i billigaste kommunen, Ljungby, är 4 700 kronor.

I Ellevios nät i Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Munkfors, Storfors, Sunne och Torsby, har avgiften stigit med 28 procent på sex år för Villaägarnas typhushåll.

Kritisk

– Det är frånvaron av en fungerande prisreglering som gör att monopolisterna kan fortsätta höja och göra stora vinster på svaga konsumenters bekostnad, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund i pressmeddelandet.

– Elnätbolagen kan ta ut vinster som inte står i proportion till den låga risk de tar. Regeringen borde snarast ge i uppdrag åt Energimarknadsinspektionen att stärka prisregleringen och kundskyddet.

Hela tabellen finns här

Förbundet har kartlagt elnätspriserna i landets alla kommuner och kommit fram till att Ellevios elnät i Värmland är dyrast. Enligt ett pressmeddelande från Villaägarnas Riksförbund har Ellevio och Vattenfall höjt elnätavgifterna för småhusägarna med 38 procent sedan 2010. Övriga nätbolag har höjt med 16 procent under samma period.

Stor skillnad

Ellevio och Vattenfall är enligt Villaägarnas Riksförbund i snitt 3 300 kronor dyrare per år och skillranden mellan landets dyraste och billigaste elnät är 7 900 kronor. Förbundet konstaterar också att prisskillnaden mellan de två största elnätbolagen och övriga bolag har vuxit.

En vanlig småhusägare i Värmland betalar alltså nästan 12 700 kronor för Ellevios elnät varje år, medan motsvarande avgift i billigaste kommunen, Ljungby, är 4 700 kronor.

I Ellevios nät i Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Munkfors, Storfors, Sunne och Torsby, har avgiften stigit med 28 procent på sex år för Villaägarnas typhushåll.

Kritisk

– Det är frånvaron av en fungerande prisreglering som gör att monopolisterna kan fortsätta höja och göra stora vinster på svaga konsumenters bekostnad, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund i pressmeddelandet.

– Elnätbolagen kan ta ut vinster som inte står i proportion till den låga risk de tar. Regeringen borde snarast ge i uppdrag åt Energimarknadsinspektionen att stärka prisregleringen och kundskyddet.

Hela tabellen finns här