2016-09-23 17:59

2016-09-23 17:59

Lodjursstammen nästan tredubblad på ett år

VÄRMLAND: Vinterns inventering sammanställd

Lodjursstammen i Sverige ökar nu snabbt för tredje året i rad. Men ingen annanstans ökar den så snabbt som i Värmlands län. från 4,5 familjegrupper till 13. Det visar en sammanställning av den gånga vinterns inventering.

Lodjursstammen i Sverige och Norge har närmast åkt som med berg-och-dalbana genom åren. Störst antal familjegrupper konstaterades vid inventeringen vintern 2008/2009. Då fann man spår efter 290 familjegrupper. Fyra år senare fann spårarna inte fler än 142.

Men de senaste tre inventeringssäsongerna har antalet konstaterade familjegrupper ökar hela tiden, Inventeringen under vintern 2015/2016, som nu är sammanställd, visar på 221,5 familjegrupper i hela landet. Det anses betyda att det nu finns 1 300 individer i Sverige vilket är långt fler än de 870 som anges som referensvärde för gynnsam bevarandestatus.

Snabbast i Värmland

Den största lodjurspopulationen finns från Uppland och upp längs Norrlandskusten men den kraftigaste ökningen visar Värmlands län – från 4,5 till 13 familjegrupper. Elva familjegrupper håller sig helt inom länets gränser medan fyra rör sig över läns- eller riksgräns och räknas då som bara en halv grupp. Miniminivån för Värmlands län anges till nio.

Det kan tilläggas att den kraftiga ökningen inte motsvaras av en motsvarande minskning i grannlänen, tvärtom har lodjursstammen ökat även där.

Finns det då någon verklighet bakom den kraftiga ökningen av konstaterade familjegrupper? Betyder det att det faktiskt har blivit fler lodjur?

Tror på ökning

Ja, Naturvårdsverket som har gjort sammanställningen, anser att det är så, åtminstone till en del. Sedan kan andra delar av ökningen förklaras med sådant som att man har inventerat på olika sätt under olika säsonger eller att snö- och spårningsförhållandena har varit bättre eller sämre. Den minskade jakten på senare år kan också ha bidragit.

Sedan finns det en naturlig variation i hur många ungar som föds och vad den beror på känner forskarna inte riktigt till.

Lodjursstammen i Sverige och Norge har närmast åkt som med berg-och-dalbana genom åren. Störst antal familjegrupper konstaterades vid inventeringen vintern 2008/2009. Då fann man spår efter 290 familjegrupper. Fyra år senare fann spårarna inte fler än 142.

Men de senaste tre inventeringssäsongerna har antalet konstaterade familjegrupper ökar hela tiden, Inventeringen under vintern 2015/2016, som nu är sammanställd, visar på 221,5 familjegrupper i hela landet. Det anses betyda att det nu finns 1 300 individer i Sverige vilket är långt fler än de 870 som anges som referensvärde för gynnsam bevarandestatus.

Snabbast i Värmland

Den största lodjurspopulationen finns från Uppland och upp längs Norrlandskusten men den kraftigaste ökningen visar Värmlands län – från 4,5 till 13 familjegrupper. Elva familjegrupper håller sig helt inom länets gränser medan fyra rör sig över läns- eller riksgräns och räknas då som bara en halv grupp. Miniminivån för Värmlands län anges till nio.

Det kan tilläggas att den kraftiga ökningen inte motsvaras av en motsvarande minskning i grannlänen, tvärtom har lodjursstammen ökat även där.

Finns det då någon verklighet bakom den kraftiga ökningen av konstaterade familjegrupper? Betyder det att det faktiskt har blivit fler lodjur?

Tror på ökning

Ja, Naturvårdsverket som har gjort sammanställningen, anser att det är så, åtminstone till en del. Sedan kan andra delar av ökningen förklaras med sådant som att man har inventerat på olika sätt under olika säsonger eller att snö- och spårningsförhållandena har varit bättre eller sämre. Den minskade jakten på senare år kan också ha bidragit.

Sedan finns det en naturlig variation i hur många ungar som föds och vad den beror på känner forskarna inte riktigt till.