2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

11 754 i månaden för sju sammanträden per år

LANDSTINGET: Deltidspolitiker har 141 048 kronor i årsarvode

Drygt 20 000 kronor för en halv dags arbete.
Räknar man bara på de sju sammanträden demokratiberedningen hade ifjol, har ordförande och vice ordförande rejält tilltagna arvoden.

52 av landstingsfullmäktiges 81 ledamöter sitter också i någon av de tre beredningarna. De får ett arvode på 758 kronor för varje sammanträde de deltar i. Förutom beredningarnas ordförande och vice ordförande. De sex ha alla ett fast, månatligt arvode på 11 754 kronor eller 141 048 kronor per år.

Malin Berglund (M) är ordförande och Hans Magnusson (S) vice ordförande demokratiberedningen som hade sju sammanträden i fjol. Någon gång höll de på en hel dag, men oftast klaras ett sammanträde av på en halvdag.

Inställt

I år har beredningen sammanträtt fyra gånger.

Första gången den 10 februari.

Andra gången den 9 mars. Då var Malin Berglund sjukskriven och deltog inte.

Tredje planerade sammanträdet den 11 maj ställdes in.

” Mötet inställt pga förhinder från ordf och vi ordf”, står det i minnesanteckningarna.

Bra arvode

Nästa gång man samlades var den 8 juni. Ordförande Malin Berglund var fortfarande sjukskriven och deltog inte. Hon arbetar på Moderaternas kansli i Karlstad, där det sedan en tid tillbaka är mycket turbulent.

Senaste sammanträdet var den 7 september, då med ordförande på plats.

– Det är ett bra arvode, jag klagar inte, säger Malin Berglund. Vi har 20 procent av landstingsrådens arvode och jag tycker nog att jag gör mig förtjänt av det jag får. Vi har en hel drös med landstingsråd som får betydligt mycket mer.

Annat förslag

Vice ordförande Hans Magnusson påpekar att det är alliansen, den styrande majoriteten i landstinget, som bestämt storleken på arvodena.

– Vi hade ett annat förslag, säger han.

Du vill sänka ditt arvode?

– Det har jag inte sagt. Majoriteten sätter den politiska organisationen och arvodena. Senast vi var i majoritet hade vi tre landstingsråd och oppositionen en och en halv landstingsrådstjänst. Nu är det tio landstingsråd som försörjer sig som heltidspolitiker.

Gör mer

Enligt Hans Magnusson har demokratiberedningen lika hög aktivitetsnivå som de andra beredningarna som alla inrättades då Socialdemokraterna hade makten i landstinget.

– Då såg arvodena annorlunda ut och beredningarna var en ersättning för sjukvårdsdistrikten som las ner.

Landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) fick pussla rejält innan han fick till en styrande majoritet, en allians bestående av ett stort antal partier, efter senaste valet.

– Jag utgår från att de som sitter i beredningarna gör mer än går på sammanträden, säger han. De är väl till exempel engagerade i arbetet med en medborgardialog?

– Vad som är ett rimligt arvode är en svår fråga. Landstingsfullmäktige har 81 ledamöter som ansvarar för en budget på närmare 8 miljarder.

52 av landstingsfullmäktiges 81 ledamöter sitter också i någon av de tre beredningarna. De får ett arvode på 758 kronor för varje sammanträde de deltar i. Förutom beredningarnas ordförande och vice ordförande. De sex ha alla ett fast, månatligt arvode på 11 754 kronor eller 141 048 kronor per år.

Malin Berglund (M) är ordförande och Hans Magnusson (S) vice ordförande demokratiberedningen som hade sju sammanträden i fjol. Någon gång höll de på en hel dag, men oftast klaras ett sammanträde av på en halvdag.

Inställt

I år har beredningen sammanträtt fyra gånger.

Första gången den 10 februari.

Andra gången den 9 mars. Då var Malin Berglund sjukskriven och deltog inte.

Tredje planerade sammanträdet den 11 maj ställdes in.

” Mötet inställt pga förhinder från ordf och vi ordf”, står det i minnesanteckningarna.

Bra arvode

Nästa gång man samlades var den 8 juni. Ordförande Malin Berglund var fortfarande sjukskriven och deltog inte. Hon arbetar på Moderaternas kansli i Karlstad, där det sedan en tid tillbaka är mycket turbulent.

Senaste sammanträdet var den 7 september, då med ordförande på plats.

– Det är ett bra arvode, jag klagar inte, säger Malin Berglund. Vi har 20 procent av landstingsrådens arvode och jag tycker nog att jag gör mig förtjänt av det jag får. Vi har en hel drös med landstingsråd som får betydligt mycket mer.

Annat förslag

Vice ordförande Hans Magnusson påpekar att det är alliansen, den styrande majoriteten i landstinget, som bestämt storleken på arvodena.

– Vi hade ett annat förslag, säger han.

Du vill sänka ditt arvode?

– Det har jag inte sagt. Majoriteten sätter den politiska organisationen och arvodena. Senast vi var i majoritet hade vi tre landstingsråd och oppositionen en och en halv landstingsrådstjänst. Nu är det tio landstingsråd som försörjer sig som heltidspolitiker.

Gör mer

Enligt Hans Magnusson har demokratiberedningen lika hög aktivitetsnivå som de andra beredningarna som alla inrättades då Socialdemokraterna hade makten i landstinget.

– Då såg arvodena annorlunda ut och beredningarna var en ersättning för sjukvårdsdistrikten som las ner.

Landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) fick pussla rejält innan han fick till en styrande majoritet, en allians bestående av ett stort antal partier, efter senaste valet.

– Jag utgår från att de som sitter i beredningarna gör mer än går på sammanträden, säger han. De är väl till exempel engagerade i arbetet med en medborgardialog?

– Vad som är ett rimligt arvode är en svår fråga. Landstingsfullmäktige har 81 ledamöter som ansvarar för en budget på närmare 8 miljarder.

Landstingets beredningar

Landstinget Värmland har tre beredningar som har till uppgift att förbereda frågor till landstingsfullmäktige och ge ledamöterna möjligheter att sätta sig in i olika frågor. Alla som sitter i beredningarna är även ledamöter i landstingsfullmäktige.

Landstingen har ingen skyldighet att inrätta beredningar. En del menar att det egentliga syftet med att inrätta beredningar är att ger fler människor arvoden och en möjlighet att ägna mer tid åt politik. Andra anser att demokrati måste få kosta.

Beredningarna har låg status, saknar formell makt och har ingen beslutsrätt. Verksamheten är inte reglerad i kommunallagen, efter sammanträden skrivs minnesanteckningar, inga protokoll.

Landstinget Värmland har tre beredningar som har åtta eller nio inplanerade sammanträden per år. De arrangerar var sitt

seminarium för landstingsfullmäktige varje år och ledamöterna brukar delta i SKL:s, Sveriges kommuner och landsting, årliga seminarier. Ordförande och vice ordförande deltar även när landstingsfullmäktiges presidium träffas inför fullmäktiges fyra eller fem årliga sammanträden.

Inför den här mandatperioden ändrades arvodesbestämmelserna. Vice ordförande har sedan dess samma fasta arvode som ordförande, 11 754 kronor per månad. Övriga ledamöter och ersättare får 758 kronor per sammanträde. I hälso- och sjukvårdsberedningen sitter sammanlagt 16 ledamöter, i de andra beredningarna 18.

Ingvar Klang (M) är ordförande och Christina Wahrolin (S) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen som hade sju sammanträden 2015 och som har haft fem hittills i år.

Margareta Ivarsson (C) är ordförande och Kenneth Johannesson (S) vice ordförande i framtidsberedningen som hade nio sammanträden i fjol och har haft fyra i år.

Malin Berglund (M) är ordförande och Hans Magnusson (S) är vice ordförande i demokratiberedningen som hade sju sammanträden förra året och som haft fyra sammanträden under 2016.

Källa: