2016-09-20 06:00

2016-09-20 06:00

"Remissyttrandena är värdefulla"

VÄRMLAND: SKL:s projektledare om regionprocessen

Splittringen är störst i Värmland, jämfört med övriga Sverige. Den uppfattningen har SKL:s projektledare för regionreformen.

Håkan Brynielsson är projektledare för regionreformen på SKL, Sveriges kommuner och landsting, vars kongress har fattat tre beslut i rad om att driva på frågan om större och färre regioner i Sverige. Fram till den 6 oktober kan landsting, regioner och kommuner lämna remissyttranden om sin syn på förslaget till regiondelning.

Men har de egentligen någonting att säga till om?

– Ja, remissyttrandena är i hög grad väsentliga för den politiska hanteringen framgent. Yttrandena utgör det samlade svaret som kommittén får ta del av, säger Håkan Brynielsson.

– När det gäller länen är det Sveriges riksdag som fattar beslut, regeringen fattar beslut om länen och regionen. Det blir alltså inte minst väsentligt vad regionen tycker, men kommunernas yttranden är självklart också väsentliga.

Är det landstingsfullmäktiges beslut som blir tongivande för vad Värmland ”tycker” om regionindelningen?

– Det är inte självklart, det är den samlade bedömningen som är den viktiga. Även Region Värmland lämnar väl ett yttrande.

Fast bygger inte förslaget på att regionen inte ska existera längre?

– Så är det ju, men i dagsläget har de fått ett yttrande och då värderas ju även det. Regionstyrelsen får ärendet på sitt bord på torsdag. Förslaget från tjänstemännen är att ställa sig bakom indelningskommitténs delbetänkande, det vill säga att säga ja till att ingå i Västra Götalandsregionen.

En del av kritiken har handlat om tidsramen. Går processen för fort?

– Egentligen kan man väl säga att det gått förskräckligt långsamt. Första gången frågan lyftes var 1957 av riksdagens revisorer. Därefter har frågan varit föremål för 6-7 större utredningar Frågan har egentligen funnits på den politiska dagordningen hela tiden. Och i princip har det varit politisk enighet.

När kan värmlänningarna tänka att ”den här regionindelningen blir av”?

– Det som blir avgörande är remissyttranden, de är väldigt viktiga och kommer ligga till grund för det förslaget som regeringen har som underlag för en kommande proposition.

När redovisas yttrandena?

– Efter 6 oktober ska finansdepartementet sammanfatta yttrandena. I november bör vi ha en tydlig bild, kanske till och med tidigare än så.

Det är väldigt splittrat i Värmland. Ser det likadant ut i övriga landet?

– Nej, om jag uppfattat saken rätt är det främst geografin som splittrat Värmland i högre utsträckning än på andra håll.

– I Jämtland finns det en opposition som är kritiska. I Svealand finns inte samma tydlighet i oppositionen. Det finns givetvis de som är kritiska, men det måste också värderas hur stor andelen är, vilka det är etcetera.

Håkan Brynielsson är projektledare för regionreformen på SKL, Sveriges kommuner och landsting, vars kongress har fattat tre beslut i rad om att driva på frågan om större och färre regioner i Sverige. Fram till den 6 oktober kan landsting, regioner och kommuner lämna remissyttranden om sin syn på förslaget till regiondelning.

Men har de egentligen någonting att säga till om?

– Ja, remissyttrandena är i hög grad väsentliga för den politiska hanteringen framgent. Yttrandena utgör det samlade svaret som kommittén får ta del av, säger Håkan Brynielsson.

– När det gäller länen är det Sveriges riksdag som fattar beslut, regeringen fattar beslut om länen och regionen. Det blir alltså inte minst väsentligt vad regionen tycker, men kommunernas yttranden är självklart också väsentliga.

Är det landstingsfullmäktiges beslut som blir tongivande för vad Värmland ”tycker” om regionindelningen?

– Det är inte självklart, det är den samlade bedömningen som är den viktiga. Även Region Värmland lämnar väl ett yttrande.

Fast bygger inte förslaget på att regionen inte ska existera längre?

– Så är det ju, men i dagsläget har de fått ett yttrande och då värderas ju även det. Regionstyrelsen får ärendet på sitt bord på torsdag. Förslaget från tjänstemännen är att ställa sig bakom indelningskommitténs delbetänkande, det vill säga att säga ja till att ingå i Västra Götalandsregionen.

En del av kritiken har handlat om tidsramen. Går processen för fort?

– Egentligen kan man väl säga att det gått förskräckligt långsamt. Första gången frågan lyftes var 1957 av riksdagens revisorer. Därefter har frågan varit föremål för 6-7 större utredningar Frågan har egentligen funnits på den politiska dagordningen hela tiden. Och i princip har det varit politisk enighet.

När kan värmlänningarna tänka att ”den här regionindelningen blir av”?

– Det som blir avgörande är remissyttranden, de är väldigt viktiga och kommer ligga till grund för det förslaget som regeringen har som underlag för en kommande proposition.

När redovisas yttrandena?

– Efter 6 oktober ska finansdepartementet sammanfatta yttrandena. I november bör vi ha en tydlig bild, kanske till och med tidigare än så.

Det är väldigt splittrat i Värmland. Ser det likadant ut i övriga landet?

– Nej, om jag uppfattat saken rätt är det främst geografin som splittrat Värmland i högre utsträckning än på andra håll.

– I Jämtland finns det en opposition som är kritiska. I Svealand finns inte samma tydlighet i oppositionen. Det finns givetvis de som är kritiska, men det måste också värderas hur stor andelen är, vilka det är etcetera.

Senast klart 2023

Regeringen tillsatte indelningskommittén i juli 2015 med uppdrag att föreslå en ny indelning av Sverige i väsentligt färre län och landsting senast i augusti 2017.

Så här ser tidsplanen ut:

31 jan - 17: delredovisning

Våren -17: proposition och beslut i riksdagen (om reform 2019)

31 aug -17: slutbetänkande

Våren -18: proposition och beslut i riksdagen (om reform 2023)

2019: tolv län och landsting har slagits samman till tre

2023: ny regional samhällsorganisation ska senast vara genomförd

Källa: SKL