2016-09-19 17:28

2016-09-19 17:28

Nu börjar studie för snabbare resor

VÄRMLAND: Trafikverket analyserar sträckan mellan Oslo och Stockholm

En förkortad restid mellan Oslo och Stockholm är på mångas önskelista.
Nu börjar ett arbete som blir avgörande för vad som händer med kommunikationerna på sträckan.

Det är Trafikverket som har startat en så kallad åtgärdsvalsstudie för sträckan mellan de båda huvudstäderna.

Studien kommer att analysera de problem som finns när det gäller resor och transporter på stråket. Arbetet kommer sedan att ligga till grund för vilka förbättringar som ska göras på vägar och järnvägar mellan Oslo och Stockholm – både på kort och på lång sikt.

Måndagens möte i Örebro var starskottet för en viktig process.

– Mötet är det första formella steget och det som möjliggör att man sedan kan gå vidare och göra mer detaljerade studier, så att man i slutändan kan komma med i diskussionerna om att göra investeringar, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Det är bolaget som ägs gemensamt av Örebro kommun, Karlstads kommun, Region Värmland och Region Örebro län.

Förkorta restid

Mötet i Örebro handlade om brister och målsättningar. Den 13 oktober är det ytterligare ett möte, då i Karlstad.

– Där går man vidare och diskuterar vilka åtgärder som behövs göras på kort och på lång sikt, säger Jonas Karlsson.

Många är överens om att åtgärder måste till för att göra kommunikationerna bättre och snabbare mellan städerna på sträckan. Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 har som namnet antyder en vision om en restid mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar.

– I dag är förbindelserna för dåliga för att ha rimliga möjligheter att till exempel etablera en arbetspendling mellan Karlstad och Örebro, säger Jonas Karlsson.

I december ska Trafikverket presentera en delrapport för åtgärdsvalsstudien. Helt klar ska den vara nästa höst.

Det är Trafikverket som har startat en så kallad åtgärdsvalsstudie för sträckan mellan de båda huvudstäderna.

Studien kommer att analysera de problem som finns när det gäller resor och transporter på stråket. Arbetet kommer sedan att ligga till grund för vilka förbättringar som ska göras på vägar och järnvägar mellan Oslo och Stockholm – både på kort och på lång sikt.

Måndagens möte i Örebro var starskottet för en viktig process.

– Mötet är det första formella steget och det som möjliggör att man sedan kan gå vidare och göra mer detaljerade studier, så att man i slutändan kan komma med i diskussionerna om att göra investeringar, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Det är bolaget som ägs gemensamt av Örebro kommun, Karlstads kommun, Region Värmland och Region Örebro län.

Förkorta restid

Mötet i Örebro handlade om brister och målsättningar. Den 13 oktober är det ytterligare ett möte, då i Karlstad.

– Där går man vidare och diskuterar vilka åtgärder som behövs göras på kort och på lång sikt, säger Jonas Karlsson.

Många är överens om att åtgärder måste till för att göra kommunikationerna bättre och snabbare mellan städerna på sträckan. Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 har som namnet antyder en vision om en restid mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar.

– I dag är förbindelserna för dåliga för att ha rimliga möjligheter att till exempel etablera en arbetspendling mellan Karlstad och Örebro, säger Jonas Karlsson.

I december ska Trafikverket presentera en delrapport för åtgärdsvalsstudien. Helt klar ska den vara nästa höst.