2016-09-09 16:15

2016-09-09 16:15

Lekande vildlax i älven ger liv i hela regionen

KLARÄLVEN: Fortsatt satsning på Klarälvslaxen

Nu planeras för steg 2 när det gäller att göra Klarälven-Trysilelva-Femundselva till ett av Skandinaviens laxrikaste vattensystem. Det är en uppföljning av de resultat och åtgärdsförslag som lyftes fram i ”Vänerlaxens fria gång”.

Genom Interregprojektet ”Vänerlaxens fria gång”, som pågick 2011-2014, undersöktes möjligheterna att förstärka samt återintroducera Vänerlaxen i Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden. Den viktigaste slutsatsen är att det går att bygga upp en av Skandinaviens största laxpopulationer i det svensk-norska älvsystemet med fortsatt hög vattenkraftproduktion.

En ökad laxstam

Odlingsstationen i Forshaga, utsättning av lax uppströms Edsforsen och insatser för att förbättra leken i den norra delen av Klarälven är åtgärder under projekt ”Vänerlaxens fria gång” som skapat förutsättningar för en ökad laxstam i Klarälven. Utsättning av Klarälvslax på den norska sidan ingår också i visionen om att på sikt ha 12 000 lekande vildlaxar i hela vattensystemet.

Prioriteringen i det framtida arbetet kommer att ligga på att öka överlevnaden hos nedströmsvandrande fisk genom exempelvis smoltfällor vid Edsforsen för att hindra att de hamnar i turbinerna på sin väg till Vänern. Att införa miljövänlig vattenregelring ligger också högt på önskelistan.

Bra för miljön

Genomförande av de föreslagna åtgärderna förväntas samtidigt resultera i stora förbättringar av vattenmiljön, stärka ekosystemtjänsterna och skapa betydelsefull landsbygdsutveckling. Laxen och öringen är känsliga för miljöförändringar och kan därför ses som indikatorer på ett väl fungerande vattenekosystem.

Över nationsgränsen

Länsstyrelsen planerar tillsammans med Fylkesmannen i Hedmark för projektet ”Två länder - en elv” som ska utformas ungefär som moderprojektet med många inblandade aktörer i en svensk-norsk projektorganisation.

– Med ett sådant upplägg kan goda förutsättningar skapas för en ekologisk, social och ekonomiskt stark region med en attraktiv natur- och livsmiljö i och längs Klarälven-Trysilelva-Femundselva, säger länsstyrelsens projektledare Mikael Hedenskog,

Genom Interregprojektet ”Vänerlaxens fria gång”, som pågick 2011-2014, undersöktes möjligheterna att förstärka samt återintroducera Vänerlaxen i Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden. Den viktigaste slutsatsen är att det går att bygga upp en av Skandinaviens största laxpopulationer i det svensk-norska älvsystemet med fortsatt hög vattenkraftproduktion.

En ökad laxstam

Odlingsstationen i Forshaga, utsättning av lax uppströms Edsforsen och insatser för att förbättra leken i den norra delen av Klarälven är åtgärder under projekt ”Vänerlaxens fria gång” som skapat förutsättningar för en ökad laxstam i Klarälven. Utsättning av Klarälvslax på den norska sidan ingår också i visionen om att på sikt ha 12 000 lekande vildlaxar i hela vattensystemet.

Prioriteringen i det framtida arbetet kommer att ligga på att öka överlevnaden hos nedströmsvandrande fisk genom exempelvis smoltfällor vid Edsforsen för att hindra att de hamnar i turbinerna på sin väg till Vänern. Att införa miljövänlig vattenregelring ligger också högt på önskelistan.

Bra för miljön

Genomförande av de föreslagna åtgärderna förväntas samtidigt resultera i stora förbättringar av vattenmiljön, stärka ekosystemtjänsterna och skapa betydelsefull landsbygdsutveckling. Laxen och öringen är känsliga för miljöförändringar och kan därför ses som indikatorer på ett väl fungerande vattenekosystem.

Över nationsgränsen

Länsstyrelsen planerar tillsammans med Fylkesmannen i Hedmark för projektet ”Två länder - en elv” som ska utformas ungefär som moderprojektet med många inblandade aktörer i en svensk-norsk projektorganisation.

– Med ett sådant upplägg kan goda förutsättningar skapas för en ekologisk, social och ekonomiskt stark region med en attraktiv natur- och livsmiljö i och längs Klarälven-Trysilelva-Femundselva, säger länsstyrelsens projektledare Mikael Hedenskog,

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.