2016-09-08 17:32

2016-09-08 17:32

Värmländska läkare prisade

VÅRD

Två värmländska läkare har tilldelats läkarförbundets handledarpris för 2016.

Det handlar om Britta Lödén, specialist i onkologi på Centralsjukhuset i Karlstad och Kaj Eman, specialist i kirurgi på kirurgkliniken i Arvika.

De fick ta emot priset under torsdagen vid kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö. Priset delas ut vartannat år i syfte att höja handledningens status. Förutom ära och uppmuntran består priset av 10 000 kronor och en resa till prisutdelningen.

Det handlar om Britta Lödén, specialist i onkologi på Centralsjukhuset i Karlstad och Kaj Eman, specialist i kirurgi på kirurgkliniken i Arvika.

De fick ta emot priset under torsdagen vid kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö. Priset delas ut vartannat år i syfte att höja handledningens status. Förutom ära och uppmuntran består priset av 10 000 kronor och en resa till prisutdelningen.