2016-09-06 11:16

2016-09-06 11:16

KD säger nej till Västra Götaland

STORREGION

Kristdemokraterna i Värmland säger nej till förslaget att bilda storregion tillsammans med Västra Götaland. ”Vi är i grunden positiva till större regioner.

Det förslag vi nu tar ställning till är dock endast ett första steg, helheten för Sverige saknas. Vi vill inte utsätta värmlänningarna för det organisatoriska kaos det skulle innebära att genomföra regionbildning i två steg, först med Västra Götaland och efter några år återigen med Halland”, säger Elisabeth Kihlström, distriktsordförande.

Kristdemokraterna är positiva till regionalt samarbete och anser att samverkan över organisatoriska gränser kommer att bli alltmer betydelsefullt i framtiden. ”Samhällsutvecklingen går fort och vi ser att många funktioner blir alltmer gränsöverskridande”, säger Kihlström.

Det förslag vi nu tar ställning till är dock endast ett första steg, helheten för Sverige saknas. Vi vill inte utsätta värmlänningarna för det organisatoriska kaos det skulle innebära att genomföra regionbildning i två steg, först med Västra Götaland och efter några år återigen med Halland”, säger Elisabeth Kihlström, distriktsordförande.

Kristdemokraterna är positiva till regionalt samarbete och anser att samverkan över organisatoriska gränser kommer att bli alltmer betydelsefullt i framtiden. ”Samhällsutvecklingen går fort och vi ser att många funktioner blir alltmer gränsöverskridande”, säger Kihlström.