2016-08-09 22:10

2016-08-09 22:10

Fördubblat resande till Oslo med tåg

Snabbtågssuccé firar ett år

I dag firar X2000- sträckan mellan Stockholm och Oslo ett år och under samma tid har resandet på sträckan ökat med 39 procent. Samtidigt har resandet mellan Oslo och Karlstad har fördubblats på vardagar.

För exakt ett år sedan på dagen började SJ trafikera sträckan Stockholm– Oslo med snabbtåget X2000. Vilket resulterade i att resandet på sträckan under denna tid gick upp med totalt 39 procent från trafikstart till och med den 31 maj i år. För delsträckan Karlstad- Oslo har resandet gått upp med 76 procent under samma period. Snabbtåget X2000, med tre dagliga avgångar, har kortat resvägen mellan städerna från ca 3,5 timmar till 2,5 timmar.

Klimatsmart

De utökade tågresorna till Oslo har fått positiva effekter för Värmland, inte minst för pendlare. På vardagar har resandet mellan Oslo och Karlstad fördubblats.

– I Värmland jobbar vi kontinuerligt med att lyfta vikten av Norge som Sveriges viktigaste grannland. Idag arbetspendlar fler från Sverige till Norge än från Sverige till Danmark. Kortare restider mellan Oslo och Stockholm är därför en oerhört viktig fråga och SJ:s statistik över det ökande resandet bekräftar behovet av en snabb och robust järnvägsförbindelse mellan de båda huvudstäderna. Genom framtida investeringar på banan hoppas vi få ner restiderna till under tre timmar, vilket kommer att öka tågets attraktionskraft ytterligare, säger Tomas Riste, regionråd, Region Värmland, i ett pressmeddelande.

För exakt ett år sedan på dagen började SJ trafikera sträckan Stockholm– Oslo med snabbtåget X2000. Vilket resulterade i att resandet på sträckan under denna tid gick upp med totalt 39 procent från trafikstart till och med den 31 maj i år. För delsträckan Karlstad- Oslo har resandet gått upp med 76 procent under samma period. Snabbtåget X2000, med tre dagliga avgångar, har kortat resvägen mellan städerna från ca 3,5 timmar till 2,5 timmar.

Klimatsmart

De utökade tågresorna till Oslo har fått positiva effekter för Värmland, inte minst för pendlare. På vardagar har resandet mellan Oslo och Karlstad fördubblats.

– I Värmland jobbar vi kontinuerligt med att lyfta vikten av Norge som Sveriges viktigaste grannland. Idag arbetspendlar fler från Sverige till Norge än från Sverige till Danmark. Kortare restider mellan Oslo och Stockholm är därför en oerhört viktig fråga och SJ:s statistik över det ökande resandet bekräftar behovet av en snabb och robust järnvägsförbindelse mellan de båda huvudstäderna. Genom framtida investeringar på banan hoppas vi få ner restiderna till under tre timmar, vilket kommer att öka tågets attraktionskraft ytterligare, säger Tomas Riste, regionråd, Region Värmland, i ett pressmeddelande.