2016-08-05 06:00

2016-08-05 06:00

Inväntar regeringens remiss

REGIONFRÅGAN: "Det problem jag ser att vi måste bli överens i länet"

Under högsommaren har regionfrågan gått lite på tomgång.
På Region Värmland inväntar man nu en remiss från regeringen.

– Den handlar om det förslag som indelningskommittén har lagt och där Värmland föreslås gå in i Västra Götaland från 2019, säger Tomas Riste (S), ordförande regionstyrelsen samt regionråd.

När den väl kommit ska man, tillsammans med alla remissinstanser som till exempel kommuner, hålla en remisskonferens den 26 augusti.

– Vi tänker oss någon representant från Sveriges kommuner och landsting och gärna ha någon från indelningskommittén. Sen ser vi gärna någon från Västra Götaland också, men konferensen är framför allt till för att vi i Värmland kan prata oss samman, säger Peter Bäckstrand, biträdande regiondirektör.

Efter konferensen är det sedan upp till varje aktuell fullmäktige att ställa sig bakom ett remissyttrande.

Finns det några andra viktiga datum under hösten?

– Det är i huvudsak konferensen för att få en gemensam diskussion. Sen får vi se vad kommuner väljer att göra, men vi är beredda att åka ut i länet och föra en dialog, säger Tomas Riste.

Vad tror du, kommer det ett beslut så att regionindelningen kan bli klar till 2019?

– Bestämmer vi oss för att gå med i Västra Götaland så ser jag inga problem. Det problem jag ser att vi måste bli överens i länet. Det är ett större problem, säger Tomas Riste som gärna hade sett en bredare folkbildning i frågan.

– Det här är så komplicerat och man måste tränga in i frågan och se helheten.

– Den handlar om det förslag som indelningskommittén har lagt och där Värmland föreslås gå in i Västra Götaland från 2019, säger Tomas Riste (S), ordförande regionstyrelsen samt regionråd.

När den väl kommit ska man, tillsammans med alla remissinstanser som till exempel kommuner, hålla en remisskonferens den 26 augusti.

– Vi tänker oss någon representant från Sveriges kommuner och landsting och gärna ha någon från indelningskommittén. Sen ser vi gärna någon från Västra Götaland också, men konferensen är framför allt till för att vi i Värmland kan prata oss samman, säger Peter Bäckstrand, biträdande regiondirektör.

Efter konferensen är det sedan upp till varje aktuell fullmäktige att ställa sig bakom ett remissyttrande.

Finns det några andra viktiga datum under hösten?

– Det är i huvudsak konferensen för att få en gemensam diskussion. Sen får vi se vad kommuner väljer att göra, men vi är beredda att åka ut i länet och föra en dialog, säger Tomas Riste.

Vad tror du, kommer det ett beslut så att regionindelningen kan bli klar till 2019?

– Bestämmer vi oss för att gå med i Västra Götaland så ser jag inga problem. Det problem jag ser att vi måste bli överens i länet. Det är ett större problem, säger Tomas Riste som gärna hade sett en bredare folkbildning i frågan.

– Det här är så komplicerat och man måste tränga in i frågan och se helheten.