2016-07-31 19:30

2016-08-02 08:37

Johan är trött på kattbajs i trädgården

SÄFFLE: Vill få lagen ändrad så att ägarna får större ansvar

Johan Rudberg är villaägare och hemmaodlare. Men trädgårdslandet utnyttjas också som toalett av grannarnas katter. Något som blivit ett allt större problem.
– Det känns fel att det är upp till oss att hålla katterna borta. Ansvaret borde ligga på kattägarna, säger Johan Rudberg.

I ungefär åtta år har Johan Rudberg och familjen bott i huset som ligger i ett tätbebyggt villaområde i Säffle. I en del av trädgården odlar de grönsaker och på andra delar finns det gräsmatta där barnen ofta leker.

Familjen tröttnade på att katter bajsade bland deras odlingar. De har tvingats slänga mycket av det som de odlat. Till slut täckte de över sina odlingslådor med presenning i hopp om att bli av med kattavföringen och de flugor det drog till sig.

Istället började katterna uträtta sina behov på andra platser i trädgården. Problemet löstes inte, det bara förflyttades.

Tycker om katter

Johan Rudberg har själv haft katter, både där familjen bor nu och när han bodde på landet. När han bodde på landsbygden lät han katterna gå fritt.

– På landsbygden är det inte samma problem eftersom man inte bor så tätt, där är det hanterbart på ett helt annat sätt.

När familjen hade katter i huset byggde Johan Rudberg en utegård till dem. Katterna kunde ta sig ut dit när de ville och där hade de träd och hyllor att hoppa och ligga på.

Han föreslår lösningar på problemet med att katter bajsar i grannars trädgårdar.

Bland annat att kattägare ska vara skyldiga att ha kattlådor också i sina egna trädgårdar, liksom man har inomhus. Då skulle katterna bli mindre benägna till att använda andras trädgårdar som toalett, menar Johan Rudberg.

Katten blir lidande

Johan Rudberg anser att man som kattägare borde ha ett större ansvar för vad ens djur gör när de inte är inomhus.

Han föreslår bland annat skärpta lagar och att tomtägare ska få flera rättigheter att fånga in djur som bevisligen förstör eller skapar obehag på ens privata mark. Infångandet ska, poängterar han, ske på ett sätt som inte riskerar att skada djuret. Katten ska sedan om möjligt återföras till dess ägare, annars till djurskyddet eller polisen.

– Jag har försökt att fösa undan och jaga katterna från trädgården, men inget hjälper. Katten blir ju lidande, säger Johan Rudberg som inte tycker om att behöva spruta vatten efter katter för att hålla dem borta.

Ägarens ansvar

Han vill att lagen ska regleras så att kattägarna får ett större ansvar för de bekymmer deras djur skapar. I samtal med kommunen och länsstyrelsen har de rekommenderat honom att tala med kattägarna. Vilket kan bli svårt om man inte vet var katten hör hemma, menar Johan Rudberg . Han fick också tips om att sätta upp nät, att montera ultraljudsskrämmor eller att ha vattensprinklers.

– Till vilken kostnad och arbetsinsats? Vem ska betala? Om jag gör detta förflyttas bara problemet till grannarna. Då går katterna dit i stället.

Han har också varit i kontakt med grannar som har katter och bett dem se på lösningar. Bland annat har han föreslagit toalettlåda utomhus till en av grannar som har flera lösgående katter.

I ungefär åtta år har Johan Rudberg och familjen bott i huset som ligger i ett tätbebyggt villaområde i Säffle. I en del av trädgården odlar de grönsaker och på andra delar finns det gräsmatta där barnen ofta leker.

Familjen tröttnade på att katter bajsade bland deras odlingar. De har tvingats slänga mycket av det som de odlat. Till slut täckte de över sina odlingslådor med presenning i hopp om att bli av med kattavföringen och de flugor det drog till sig.

Istället började katterna uträtta sina behov på andra platser i trädgården. Problemet löstes inte, det bara förflyttades.

Tycker om katter

Johan Rudberg har själv haft katter, både där familjen bor nu och när han bodde på landet. När han bodde på landsbygden lät han katterna gå fritt.

– På landsbygden är det inte samma problem eftersom man inte bor så tätt, där är det hanterbart på ett helt annat sätt.

När familjen hade katter i huset byggde Johan Rudberg en utegård till dem. Katterna kunde ta sig ut dit när de ville och där hade de träd och hyllor att hoppa och ligga på.

Han föreslår lösningar på problemet med att katter bajsar i grannars trädgårdar.

Bland annat att kattägare ska vara skyldiga att ha kattlådor också i sina egna trädgårdar, liksom man har inomhus. Då skulle katterna bli mindre benägna till att använda andras trädgårdar som toalett, menar Johan Rudberg.

Katten blir lidande

Johan Rudberg anser att man som kattägare borde ha ett större ansvar för vad ens djur gör när de inte är inomhus.

Han föreslår bland annat skärpta lagar och att tomtägare ska få flera rättigheter att fånga in djur som bevisligen förstör eller skapar obehag på ens privata mark. Infångandet ska, poängterar han, ske på ett sätt som inte riskerar att skada djuret. Katten ska sedan om möjligt återföras till dess ägare, annars till djurskyddet eller polisen.

– Jag har försökt att fösa undan och jaga katterna från trädgården, men inget hjälper. Katten blir ju lidande, säger Johan Rudberg som inte tycker om att behöva spruta vatten efter katter för att hålla dem borta.

Ägarens ansvar

Han vill att lagen ska regleras så att kattägarna får ett större ansvar för de bekymmer deras djur skapar. I samtal med kommunen och länsstyrelsen har de rekommenderat honom att tala med kattägarna. Vilket kan bli svårt om man inte vet var katten hör hemma, menar Johan Rudberg . Han fick också tips om att sätta upp nät, att montera ultraljudsskrämmor eller att ha vattensprinklers.

– Till vilken kostnad och arbetsinsats? Vem ska betala? Om jag gör detta förflyttas bara problemet till grannarna. Då går katterna dit i stället.

Han har också varit i kontakt med grannar som har katter och bett dem se på lösningar. Bland annat har han föreslagit toalettlåda utomhus till en av grannar som har flera lösgående katter.

Bestämmelser och lagar för hållande av katt

Lag 2007:1150 1 § Katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Enligt 9 kap. 3 § i Miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Efter en dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt 2001-12-20, mål nr M 398-00) har fastslagits att lösspringande tamkatter, inte anses vara en olägenhet av betydelse. Den som känner sig störd måste därför ofta själv freda sig mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner.