2016-07-29 10:24

2016-07-29 12:18

Misstänkt våldtäkt på HVB-hem

VÄRMLAND

På ett HVB- hem för yngre barn i Värmland utreder polisen en misstänkt våldtäkt.

Inspektionen för vård och omsorg har inte funnit några brister i verksamhetens hantering av händelse. Vid händelsen var sammanlagt fyra personal i tjänst, barnen sov på övervåningen och personalen hade sin dörr öppen under överlämningsmötet. IVO bedömer däremot att verksamheten brustit genom att inte göra en egen prövning utifrån vårdnadshavarens begäran om att få ta del av barnets journal.

Inspektionen för vård och omsorg har inte funnit några brister i verksamhetens hantering av händelse. Vid händelsen var sammanlagt fyra personal i tjänst, barnen sov på övervåningen och personalen hade sin dörr öppen under överlämningsmötet. IVO bedömer däremot att verksamheten brustit genom att inte göra en egen prövning utifrån vårdnadshavarens begäran om att få ta del av barnets journal.