2016-07-16 14:57

2016-07-16 14:57

Vattennivån i Höljessjön tvingas sänkas

NORRA VÄRMLAND

En av turbinerna i kraftverket i Höljes behöver repareras. Skadan måste åtgärdas så snart som möjligt så Fortum har beslutat att inte vänta till efter sommaren.

För att kunna reparera kommer vattennivån i Höljesmagasinet att sänkas med upp till 5 meter. Sänkningen av nivån kommer att ske under de kommande två veckorna.

Sedan kommer arbetet med reparationen ta omkring tio dagar. Hur fort vattennivån kommer att återställas beror sedan på hur mycket regn det kommer i augusti och september.

– Vi beklagar självklart de olägenheter som den lägre nivån medför för boende och verksamma kring Höljessjön, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortums kraftproduktion.

 

För att kunna reparera kommer vattennivån i Höljesmagasinet att sänkas med upp till 5 meter. Sänkningen av nivån kommer att ske under de kommande två veckorna.

Sedan kommer arbetet med reparationen ta omkring tio dagar. Hur fort vattennivån kommer att återställas beror sedan på hur mycket regn det kommer i augusti och september.

– Vi beklagar självklart de olägenheter som den lägre nivån medför för boende och verksamma kring Höljessjön, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortums kraftproduktion.