2016-07-04 18:27

2016-07-04 18:27

Ingen björnjakt 2016

VÄRMLAND

Som följd av det oklara rättsläget som uppkommit kring licensjakt på varg väljer Länsstyrelsen att avvakta gällande beslut om licenserad björnjakt i länet under 2016.

Beslutet om licenserad björnjakt följer samma lagstiftning som vargjakten och länsstyrelsen bedömer att underlaget i dagsläget är för svagt för beslutsfattning. Tidigare jakt på björn som genomförts inom länet har varit begränsad till två hanbjörnar per år, detta för att populationen i stort inte ska påverkas.

En ny spillningsinventering av björn kommer ske först under 2017, det är den första inventeringen av björn i länet sedan 2012.

Beslutet om licenserad björnjakt följer samma lagstiftning som vargjakten och länsstyrelsen bedömer att underlaget i dagsläget är för svagt för beslutsfattning. Tidigare jakt på björn som genomförts inom länet har varit begränsad till två hanbjörnar per år, detta för att populationen i stort inte ska påverkas.

En ny spillningsinventering av björn kommer ske först under 2017, det är den första inventeringen av björn i länet sedan 2012.