2016-07-01 14:10

2016-07-02 11:03

Så påverkas du av en framtida storregion

KARLSTAD: Professor svarar på frågor om sammanslagningen

Kommer vi att behöva åka till sjukhus i Trollhättan? Vad händer med Värmlandsvisan och landskapsblomman? Blir det en folkomröstning om regionfrågan?

I veckan kom det nya regionförslaget: Värmland går upp i Västra Götaland och bildar en ny storregion 2019. Hur det kommer att bli, om förslaget går igenom, är det egentligen ingen som vet. Men Mikael Granberg, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, hjälper oss att spekulera.

Kommer vi att behöva åka till sjukhus i exempelvis Trollhättan framöver?

– Det skulle kunna bli så. Ska du göra en avancerad behandling så kan du behöva åka till ett visst sjukhus, det är ju redan så i dag.

– Men det gäller inte de vanliga åkommorna – där tror jag inte det kommer ske några stora förändringar.

Kommer sjukhus att läggas ner?

– Det kan bli en konsekvens på längre sikt om man försöker effektivisera verksamheten.

– Men det är en väldigt känslig fråga. Vill man behålla ett förtroende för de nya regionerna är det inte så populärt att lägga ner fungerande sjukvård nära människor.

Blir storregionen dyrare eller billigare för Värmland?

– Teorin är att det ska bli bättre och billigare. Men hur det blir beror på hur man organiserar det hela. Går resurserna man frigör till verksamheten eller till administrationen?

Vilka är fördelarna med en storregion?

– Tanken är utjämna skillnader mellan olika delar av Sverige. Man ska få mer för pengarna och högre kvalitet i vissa specialfunktioner. Som större region kan man också få mer inflytande i relation till staten, EU och andra aktörer.

Nackdelar?

– En risk är förstås avståndet. Det är klart att det har betydelse om beslutsfattarna sitter i Göteborg eller Karlstad. Men vi vet inte hur organisationen kommer att se ut än.

Blir Göteborg residensstad i stället för Karlstad?

– Det vet jag inte, men jag har svårt att tro att man helt och hållet lämnar Karlstad.

Vad händer med landskapet Värmland och symboler som landskapsblomman?

– Värmland har en väldigt tydlig identitet och det tar man inte bort över en natt. Historien finns kvar och värmlänningarna kommer fortsätta att vara värmlänningar.

Blir det en folkomröstning?

– Jag tror nog inte det, men man kan inte utesluta den frågan. Rättar man in sig i ledet och accepterar det här eller inte? Det får vi väl se. Jag tror inte det kommer bli någon folkrörelse kring det här, men jag kan ha fel.

Är det en viktig fråga?

– Det är en viktig fråga. Förändringar i offentlig sektor uppfattas sällan som särskilt intressanta. Det tror jag är lite lurigt, för det får effekter.

– Jag kan förstå att man som medborgare tycker att det här är ganska torrt och tråkigt, men i realiteten kommer det att påverka personer på ett eller annat sätt.

I veckan kom det nya regionförslaget: Värmland går upp i Västra Götaland och bildar en ny storregion 2019. Hur det kommer att bli, om förslaget går igenom, är det egentligen ingen som vet. Men Mikael Granberg, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, hjälper oss att spekulera.

Kommer vi att behöva åka till sjukhus i exempelvis Trollhättan framöver?

– Det skulle kunna bli så. Ska du göra en avancerad behandling så kan du behöva åka till ett visst sjukhus, det är ju redan så i dag.

– Men det gäller inte de vanliga åkommorna – där tror jag inte det kommer ske några stora förändringar.

Kommer sjukhus att läggas ner?

– Det kan bli en konsekvens på längre sikt om man försöker effektivisera verksamheten.

– Men det är en väldigt känslig fråga. Vill man behålla ett förtroende för de nya regionerna är det inte så populärt att lägga ner fungerande sjukvård nära människor.

Blir storregionen dyrare eller billigare för Värmland?

– Teorin är att det ska bli bättre och billigare. Men hur det blir beror på hur man organiserar det hela. Går resurserna man frigör till verksamheten eller till administrationen?

Vilka är fördelarna med en storregion?

– Tanken är utjämna skillnader mellan olika delar av Sverige. Man ska få mer för pengarna och högre kvalitet i vissa specialfunktioner. Som större region kan man också få mer inflytande i relation till staten, EU och andra aktörer.

Nackdelar?

– En risk är förstås avståndet. Det är klart att det har betydelse om beslutsfattarna sitter i Göteborg eller Karlstad. Men vi vet inte hur organisationen kommer att se ut än.

Blir Göteborg residensstad i stället för Karlstad?

– Det vet jag inte, men jag har svårt att tro att man helt och hållet lämnar Karlstad.

Vad händer med landskapet Värmland och symboler som landskapsblomman?

– Värmland har en väldigt tydlig identitet och det tar man inte bort över en natt. Historien finns kvar och värmlänningarna kommer fortsätta att vara värmlänningar.

Blir det en folkomröstning?

– Jag tror nog inte det, men man kan inte utesluta den frågan. Rättar man in sig i ledet och accepterar det här eller inte? Det får vi väl se. Jag tror inte det kommer bli någon folkrörelse kring det här, men jag kan ha fel.

Är det en viktig fråga?

– Det är en viktig fråga. Förändringar i offentlig sektor uppfattas sällan som särskilt intressanta. Det tror jag är lite lurigt, för det får effekter.

– Jag kan förstå att man som medborgare tycker att det här är ganska torrt och tråkigt, men i realiteten kommer det att påverka personer på ett eller annat sätt.

Storregioner

På torsdagen kom indelningskommittén med ett förslag om tre nya storregioner i Sverige: Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Värmland föreslås gå ihop med Västra Götaland. Bland politikerna i Värmland råder delade meningar om förslaget är bra eller dåligt.

De tre nya storregionerna kan bli verklighet redan 2019. Resten av landet får en ny regionindelning 2023.

Det är riksdagen som fattar beslut om de nya regionerna.

Källa: NWT/TT