2016-06-28 06:00

2016-09-23 15:12

Vänern testas för mikroplast

PROV

De senaste åren har förekomsten av mikroplast i haven rapporterats flitigt.

Nu ska prover göras i även i några svenska insjöar - Vänern, Vättern och Mälaren.

– Det var meningen att vi skulle börjat redan i vår men utrustningen som ska användas är försenad så det blir senare i höst i stället, säger Sara Peilot på Vänerns vattenvårdsförbund.

I första hand kommer vattnet längre ut i sjön att testas.

– Vi hoppas kunna utöka projektet med stöd av kommunerna så att vi kan testa även utgående vatten från reningsverken, säger Sara Peilot.

Ett test av utrustningen som gjordes i Vättern visade på ganska höga halter av mikroplast.

Nu ska prover göras i även i några svenska insjöar - Vänern, Vättern och Mälaren.

– Det var meningen att vi skulle börjat redan i vår men utrustningen som ska användas är försenad så det blir senare i höst i stället, säger Sara Peilot på Vänerns vattenvårdsförbund.

I första hand kommer vattnet längre ut i sjön att testas.

– Vi hoppas kunna utöka projektet med stöd av kommunerna så att vi kan testa även utgående vatten från reningsverken, säger Sara Peilot.

Ett test av utrustningen som gjordes i Vättern visade på ganska höga halter av mikroplast.

Mikroplast i vattnet

Mikroplast är plastpartiklar mindre än 5 millimeter. De kan vara fragment av större skräpbitar men de kan också utgöras av mikroplastpellets som används som råvara i plastindustrin eller som ingredienser i hygienprodukter. Det kan spridas till hav, sjöar och vattendrag genom avloppsvatten, dagvatten, snötippning och via atmosfären.

Naturen kan inte helt bryta ner plast, utan plasten bryts ner i mindre och mindre delar. Ju mindre plastpartiklarna är, desto större risk att de tas upp i de marina djurens vävnader.

Källa: Naturvårdsverket