2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Stred för att ha kvar sitt barn

VÄRMLAND: Mamman kritisk till vårdnadsutredning – fick rätt i domstol

– Jag kan inte ha på mitt samvete att nästa person skulle kunna råka ut för något liknande, säger en kvinna som hade fått släppa sitt barn till pappan i Oslo om socialförvaltningens utredning fått gälla.

Kvinnan hade varit sambo med en man i Oslo som hon fick barn med. Kort efter att barnet fötts, i början av 2013, separerade paret och i september flyttade kvinnan tillsammans med barnet till sin hemkommun i Värmland. I en dom i Oslo tingsrätt i januari 2014 beslutades att kvinnan fick bli kvar i Sverige med barnet och att paret skulle ha gemensam vårdnad.

I oktober 2014 sökte kvinnan om ensam vårdnad, något som pappan motsatte sig och yrkade på fortsatt gemensam vårdnad och att barnet skulle bo hos honom.

Förordade pappan

Socialtjänsten i kvinnans hemkommun fick av Värmlands tingsrätt i uppdrag att göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning som utmynnade i att socialtjänsten förordade att barnet skulle bo hos pappan.

– De sa till mig att jag inte kunde överklaga, säger kvinnan som blev mycket besviken och ledsen över utredningsarbetet som hon menade innehöll många faktafel och felaktiga spekulationer om henne och pappan.

Inget hembesök

– De hade inte ens gjort hembesök hos honom tillsammans med barnet. I stället åkte de till en gård med en massa djur där de efter 35 minuter kunde bedöma att förhållandet mellan barn och far var bra. De gick i stort på att han skulle ha bättre ekonomi än mig och hade inte tänkt på barnets bästa, säger kvinnan.

Brister i utredningen

Kvinnan anlitade en advokat som i tingsförhandlingen ifrågasatte utredningen på flera punkter. Värmlands tingsrätt gick också emot utredningens förslag om att barnet skulle bo hos pappan, med hänvisning till ”kontinuitetsprincipen”.

Kontinuitetsprincipen innebär att ett barn inte i onödan ska flyttas från sin invanda miljö. En överflyttning till den andre föräldern bör ske endast om övriga omständigheter vid en sammanvägd bedömning väger över till dennes fördel.

Tingsrätten var kritisk till att det i utredningen inte gjorts några övervägande i fråga om hur tungt kontinuitetsprincipen vägt i förhållande till andra bedömningsfaktorer. Och några omständigheter som tydligt övervägde till pappans fördel fanns inte, konstaterade tingsrätten som beslutade att barnet skulle bo kvar hos mamman.

”Ren tortyr”

Det beslutades också om fortsatt gemensam vårdnad då tingsrätten bedömde att ”båda parter kommer att sätta barnets behov av en omfattande och god kontakt med båda sina föräldrar i förgrunden”.

– Jag hoppas att ingen efter mig ska hamna i en sådan här jobbig situation. Det var ren tortyr tills domen kom, säger kvinnan som är mycket kritisk till hur utredningen skötts.

Kvinnan hade varit sambo med en man i Oslo som hon fick barn med. Kort efter att barnet fötts, i början av 2013, separerade paret och i september flyttade kvinnan tillsammans med barnet till sin hemkommun i Värmland. I en dom i Oslo tingsrätt i januari 2014 beslutades att kvinnan fick bli kvar i Sverige med barnet och att paret skulle ha gemensam vårdnad.

I oktober 2014 sökte kvinnan om ensam vårdnad, något som pappan motsatte sig och yrkade på fortsatt gemensam vårdnad och att barnet skulle bo hos honom.

Förordade pappan

Socialtjänsten i kvinnans hemkommun fick av Värmlands tingsrätt i uppdrag att göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning som utmynnade i att socialtjänsten förordade att barnet skulle bo hos pappan.

– De sa till mig att jag inte kunde överklaga, säger kvinnan som blev mycket besviken och ledsen över utredningsarbetet som hon menade innehöll många faktafel och felaktiga spekulationer om henne och pappan.

Inget hembesök

– De hade inte ens gjort hembesök hos honom tillsammans med barnet. I stället åkte de till en gård med en massa djur där de efter 35 minuter kunde bedöma att förhållandet mellan barn och far var bra. De gick i stort på att han skulle ha bättre ekonomi än mig och hade inte tänkt på barnets bästa, säger kvinnan.

Brister i utredningen

Kvinnan anlitade en advokat som i tingsförhandlingen ifrågasatte utredningen på flera punkter. Värmlands tingsrätt gick också emot utredningens förslag om att barnet skulle bo hos pappan, med hänvisning till ”kontinuitetsprincipen”.

Kontinuitetsprincipen innebär att ett barn inte i onödan ska flyttas från sin invanda miljö. En överflyttning till den andre föräldern bör ske endast om övriga omständigheter vid en sammanvägd bedömning väger över till dennes fördel.

Tingsrätten var kritisk till att det i utredningen inte gjorts några övervägande i fråga om hur tungt kontinuitetsprincipen vägt i förhållande till andra bedömningsfaktorer. Och några omständigheter som tydligt övervägde till pappans fördel fanns inte, konstaterade tingsrätten som beslutade att barnet skulle bo kvar hos mamman.

”Ren tortyr”

Det beslutades också om fortsatt gemensam vårdnad då tingsrätten bedömde att ”båda parter kommer att sätta barnets behov av en omfattande och god kontakt med båda sina föräldrar i förgrunden”.

– Jag hoppas att ingen efter mig ska hamna i en sådan här jobbig situation. Det var ren tortyr tills domen kom, säger kvinnan som är mycket kritisk till hur utredningen skötts.