2016-06-21 20:26

2016-06-21 20:26

Besparingarna intensifieras

LANDSTINGET: 80 av 300 tjänster borta

Med en prognos för året som pekar på drygt 100 miljoner minus intensifierar landstinget besparingsarbetet.

Landstingsstyrelsen informerades på tisdagen av landstingsdirektör Gunilla Andersson hur man går vidare med omställningen.

Bland annat ska ytterligare 221 tjänster bort. Nu ska det arbetet knytas ihop med hanteringen av vakanta tjänster och på så sätt bli effektivare. Innan årets slut ska alla aviserade 300 tjänster vara borta. Det ska ge en besparing på 35 miljoner kronor.

5 miljoner kronor beräknas kunna sparas genom att se över avtal och upphandlingar och lika mycket genom att minska användningen av hyrpersonal.

– Det är inga nya åtgärder som ska vidtas men det behöver hända i snabbare takt, sa Gunilla Andersson.

En annan fråga på landstingsstyrelsens möte gällde pensionsfonder. Ett lagförslag gör det möjligt att realisera värden i pensionsfonderna. Styrelsen beslutade att låta landstingsfullmäktige avgöra frågan vid sitt möte i oktober. Åtgärden beskrivs av styrelsen som bokföringsteknisk och påverkar inte landstingets omställningsarbete.

Landstingsstyrelsen informerades på tisdagen av landstingsdirektör Gunilla Andersson hur man går vidare med omställningen.

Bland annat ska ytterligare 221 tjänster bort. Nu ska det arbetet knytas ihop med hanteringen av vakanta tjänster och på så sätt bli effektivare. Innan årets slut ska alla aviserade 300 tjänster vara borta. Det ska ge en besparing på 35 miljoner kronor.

5 miljoner kronor beräknas kunna sparas genom att se över avtal och upphandlingar och lika mycket genom att minska användningen av hyrpersonal.

– Det är inga nya åtgärder som ska vidtas men det behöver hända i snabbare takt, sa Gunilla Andersson.

En annan fråga på landstingsstyrelsens möte gällde pensionsfonder. Ett lagförslag gör det möjligt att realisera värden i pensionsfonderna. Styrelsen beslutade att låta landstingsfullmäktige avgöra frågan vid sitt möte i oktober. Åtgärden beskrivs av styrelsen som bokföringsteknisk och påverkar inte landstingets omställningsarbete.