2016-06-19 17:32

2016-06-19 17:32

Förvildad hund sprang lös i Gräsmark

VÄRMLAND

En förvildad hund har de senaste dagarna sprungit lös i Gräsmark med omnejd. Nu vill Naturskyddsföreningen i Värmland stoppa den skyddsjakt på varg som utlystes för en tid sedan.

Jakt&jägare publicerade under söndagen en artikel där det framkom att en förvildad hund av "husky-typ" varit på rymmen från en hundgård. Det utesluts inte att hunden har något att göra med fårattackerna mot Mats Erikssons fårbesättning.

– Vi har gjort bedömningen att fåren dödats av varg. Men det finns en gråzon där bett från varg och hund kan vara väldigt svåra att skilja från varandra. Att vi gjorde bedömningen varg berodde bland annat på de distinkta bett som fåren hade i halsen. Men det kanske en hund lär sig, säger länsstyrelsens besiktningsman Per Larsson till Jakt&jägare.

Jan Bergstam, talesman för Naturskyddsföreningen i Värmland, kontaktade under söndagen Länsstyrelsen med uppmaningen att stoppa skyddsjakten i Gräsmark.

– Jag anser att Länsstyrelsen måste överväga att stoppa skyddsjakten i Gräsmark så länge det är oklart om det är en hund som varit inne i fårhagen, säger Bergstam till nwt.se.

Han menar att osäkerheten kring vilket djur som verkligen varit inne i fårhagen vid tre tillfällen nu ökat sedan det står klart att en hund av huskeytyp sprungit omkring i Gräsmark senaste tiden.

– Sättet som djuret helt uppenbart ignorerat eltrådarna kan nu ha sin förklaring. En stressad och hungrig hund har sannolikt annat att tänka på när den ser maten på andra sidan stängslet. En varg uppträder alltid utan risk för den egna hälsan. Enligt hundens ägare har försök att fånga in den gjorts men utan att lyckas.

Jan Bergstam var under söndagen i kontakt med Maria Falkevik, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen, och fick uppgiften att hunden var infångad.

– Men innan jakten kan fortsätta måste saken utredas bättre vilket djur det är som varit inne i fårhagen. Det handlar inte bara om att döda en varg, det handlar sannolikt om små valpar som är beroende av sina föräldrar och det handlar också om en genetiskt viktigt F1-varg efter en invandrarvarg som riskerar att skjutas, säger Bergstam.

Jakt&jägare publicerade under söndagen en artikel där det framkom att en förvildad hund av "husky-typ" varit på rymmen från en hundgård. Det utesluts inte att hunden har något att göra med fårattackerna mot Mats Erikssons fårbesättning.

– Vi har gjort bedömningen att fåren dödats av varg. Men det finns en gråzon där bett från varg och hund kan vara väldigt svåra att skilja från varandra. Att vi gjorde bedömningen varg berodde bland annat på de distinkta bett som fåren hade i halsen. Men det kanske en hund lär sig, säger länsstyrelsens besiktningsman Per Larsson till Jakt&jägare.

Jan Bergstam, talesman för Naturskyddsföreningen i Värmland, kontaktade under söndagen Länsstyrelsen med uppmaningen att stoppa skyddsjakten i Gräsmark.

– Jag anser att Länsstyrelsen måste överväga att stoppa skyddsjakten i Gräsmark så länge det är oklart om det är en hund som varit inne i fårhagen, säger Bergstam till nwt.se.

Han menar att osäkerheten kring vilket djur som verkligen varit inne i fårhagen vid tre tillfällen nu ökat sedan det står klart att en hund av huskeytyp sprungit omkring i Gräsmark senaste tiden.

– Sättet som djuret helt uppenbart ignorerat eltrådarna kan nu ha sin förklaring. En stressad och hungrig hund har sannolikt annat att tänka på när den ser maten på andra sidan stängslet. En varg uppträder alltid utan risk för den egna hälsan. Enligt hundens ägare har försök att fånga in den gjorts men utan att lyckas.

Jan Bergstam var under söndagen i kontakt med Maria Falkevik, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen, och fick uppgiften att hunden var infångad.

– Men innan jakten kan fortsätta måste saken utredas bättre vilket djur det är som varit inne i fårhagen. Det handlar inte bara om att döda en varg, det handlar sannolikt om små valpar som är beroende av sina föräldrar och det handlar också om en genetiskt viktigt F1-varg efter en invandrarvarg som riskerar att skjutas, säger Bergstam.