2016-06-10 10:47

2016-06-11 09:42

Kampanj ska minska brott i naturen

VÄRMLAND: Öppet öga för natur- och artskyddsbrott

Brott som påverkar djur och natur förekommer hela tiden och okunskapen om lagstiftningarna är relativt stor. Nu lanseras årets upplaga av kampanjen Öppet öga som ska sprida kunskap om vad som är tillåtet i naturen.

Öppet öga är ett samarbete mellan länsstyrelserna, polisen och Naturvårdsverket. Syftet är att förebygga brott som stör och påverkar djur och natur och att få människor att anmäla om de ser eller misstänker att ett brott begås.

Vargen hotad

– Ett öppet öga ska man ju alltid ha, säger Catarina Hjärpe som är djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland. Det finns egentligen två delar i det här, dels fridlysta växter och dels CITES-listade arter. Det är arter som blivit hotade för att det finns en ekonomisk vinning i att sälja dem. Det kan handla om både djur och timmer och andra arter.

Bland annat vargen och björnen räknas in under CITES-arter, och även många rovfåglar. Det kan därför bli problem om man till exempel skulle vilja sälja en uppstoppad fågel eller en päls.

– Fridlysningarna tror jag att gemene man har koll på, att man inte får plocka blåsippor, säger Catarina Hjärpe. CITES-delen är det betydligt sämre med. Man får inte sälja en gammal uppstoppad fågel som man har hittat på vinden, det kan räknas som artskyddsbrott. Det är ju egentligen inte den här gruppen vi vill åt, det är den organiserade handeln, men lagstiftningen gäller lika för alla tyvärr.

Anmäl gärna

Brott som har mer direkta konsekvenser för naturlivet är bland annat att störa djur och deras ungar och bon, gräva upp plantor och att tjuvjaga. Catarina Hjärpe vill därför uppmana allmänheten att i högre utsträckning rapportera brott.

– Man kan alltid ringa hit om man vill anmäla något man har sett och man får vara anonym, säger hon. Ta en kontakt även vid misstanke om brott, det är bättre att ringa en gång för mycket än för lite.

Öppet öga är ett samarbete mellan länsstyrelserna, polisen och Naturvårdsverket. Syftet är att förebygga brott som stör och påverkar djur och natur och att få människor att anmäla om de ser eller misstänker att ett brott begås.

Vargen hotad

– Ett öppet öga ska man ju alltid ha, säger Catarina Hjärpe som är djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland. Det finns egentligen två delar i det här, dels fridlysta växter och dels CITES-listade arter. Det är arter som blivit hotade för att det finns en ekonomisk vinning i att sälja dem. Det kan handla om både djur och timmer och andra arter.

Bland annat vargen och björnen räknas in under CITES-arter, och även många rovfåglar. Det kan därför bli problem om man till exempel skulle vilja sälja en uppstoppad fågel eller en päls.

– Fridlysningarna tror jag att gemene man har koll på, att man inte får plocka blåsippor, säger Catarina Hjärpe. CITES-delen är det betydligt sämre med. Man får inte sälja en gammal uppstoppad fågel som man har hittat på vinden, det kan räknas som artskyddsbrott. Det är ju egentligen inte den här gruppen vi vill åt, det är den organiserade handeln, men lagstiftningen gäller lika för alla tyvärr.

Anmäl gärna

Brott som har mer direkta konsekvenser för naturlivet är bland annat att störa djur och deras ungar och bon, gräva upp plantor och att tjuvjaga. Catarina Hjärpe vill därför uppmana allmänheten att i högre utsträckning rapportera brott.

– Man kan alltid ringa hit om man vill anmäla något man har sett och man får vara anonym, säger hon. Ta en kontakt även vid misstanke om brott, det är bättre att ringa en gång för mycket än för lite.

Fridlysta arter i Värmland

Växter: Backsippa, blåsippa, hällebräcka, lummerarter (samtliga), mosippa, orkidéer (samtliga), ävjepilört, gullviva, ängsgentiana, fältgentiana, smörboll, storrams, tibast, grön sköldmossa, hårklomossa, käppkrokmossa, långskaftad svansmossa, nordisk klipptuss, bombmurkla.

Djur: huggorm, kopparödla, sandödla, skogsödla, snok, hasselsnok, mindre vattensalamander, större vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda, åkergroda, apollofjäril, boknätfjäril, bred gulbrämad dykare, läderbagge, ärenprisnätfjäril.

Källa: lansstyrelsen.se