2016-06-02 15:41

2016-06-02 15:41

Duktiga lärare får extra

PEDAGOGIK: Minst 73 miljoner kronor till Värmland

Regeringens lärarlönelyft är tänkt att premiera duktiga lärare med extra lönepådrag. Till förfogande står 1 miljard kronor. Värmlands kommuner får 73,5 miljoner medan de privata aktörerna får sina egna potter.

Lärarlönelyftet är en satsning för att särskilt duktiga lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska högre lön. Regeringen hoppas att detta ska göra det mer attraktivt att vara lärare och sedan i en förlängning till bättre skolresultat.

Regeringen har anslagit 1 miljard kronor per år till lärarlönelyftet. Det beräknas räcka till en extra löneökning till 60 000 lärare.

Lärarlönelyftet ska rikta sig till pedagoger som anses särskilt kvalificerade för den undervisning som bedrivs. De ska ha utvecklat undervisningen, förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i skolan.

Det är skolans huvudman som bestämmer vem som ska få del av lärarlönelyftet, hur stor lönehöjningen ska bli och om lönen ska höjas permanent eller för en viss tid. 6 000 kronor anges som en genomsnittlig lönehöjning.

Kommunerna är de största aktörerna i skolans värld. Kommunerna i Värmlands län får nu bidrag på sammanlagt 73,5 miljoner kronor, pengar som bara får användas till lärarlönelyftet. Forshagaakademin och Lillerudsgymnasiet får 500 000 kronor vardera att röra sig med. Friskolan i Långserud får 100 000 kronor, Montessorifriskolan Stellatus 200 000 kronor, Sparnäs skola 50 000 och Lundsbergs skola 300 000 kronor.

Det finns flera friskoleföretag som har verksamhet både i Värmlands och i andra län. Även dessa får bidrag till lärarlönelyftet men bestämmer sedan själva om de ska gå till lönelyft för lärare i Värmland eller någon annanstans.

Lärarlönelyftet är en satsning för att särskilt duktiga lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska högre lön. Regeringen hoppas att detta ska göra det mer attraktivt att vara lärare och sedan i en förlängning till bättre skolresultat.

Regeringen har anslagit 1 miljard kronor per år till lärarlönelyftet. Det beräknas räcka till en extra löneökning till 60 000 lärare.

Lärarlönelyftet ska rikta sig till pedagoger som anses särskilt kvalificerade för den undervisning som bedrivs. De ska ha utvecklat undervisningen, förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i skolan.

Det är skolans huvudman som bestämmer vem som ska få del av lärarlönelyftet, hur stor lönehöjningen ska bli och om lönen ska höjas permanent eller för en viss tid. 6 000 kronor anges som en genomsnittlig lönehöjning.

Kommunerna är de största aktörerna i skolans värld. Kommunerna i Värmlands län får nu bidrag på sammanlagt 73,5 miljoner kronor, pengar som bara får användas till lärarlönelyftet. Forshagaakademin och Lillerudsgymnasiet får 500 000 kronor vardera att röra sig med. Friskolan i Långserud får 100 000 kronor, Montessorifriskolan Stellatus 200 000 kronor, Sparnäs skola 50 000 och Lundsbergs skola 300 000 kronor.

Det finns flera friskoleföretag som har verksamhet både i Värmlands och i andra län. Även dessa får bidrag till lärarlönelyftet men bestämmer sedan själva om de ska gå till lönelyft för lärare i Värmland eller någon annanstans.