2016-06-01 13:54

2016-06-01 13:54

Så heter svenska stickmyggan – egentligen

VETENSKAP: 49 arter

Stucken av en mygga? Då kanske det kan vara roligt att veta vad den heter. Äntligen har myggorna fått svenska namn.

För dig är det kanske bara en myggjäkel som stör nattsömnen.

Men det finns faktiskt 49 olika sorters stickmyggor i Sverige som hittills bara haft vetenskapliga namn.

Aedes sticticus trivs till exempel utmärkt i Deje.

Men att bara prata om ”stickmyggor” när det finns 49 olika sorter kan bli otydligt.

Därför har Anders Lindström, myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått det fina uppdraget att namnge dem.

Namnen tar fasta på sådant som utseende, matvanor och var de finns.

– Det har varit ganska svårt att komma på namn som funkar eftersom många myggor är väldigt lika både till utseende och levnadssätt, säger han.

Den blodsugna stickmyggan i Deje har till exempel fått namnet vårsvämmygga.

– Eftersom just den gruppen kallas översvämningsmygg, säger Anders Lindström.

Det finns dessutom en senare art som följaktligen fått namnet sommarsvämmygga.

Alla namnförslag granskas av Kommittén för svenska djurnamn innan de godkänns.

Finns det då något namn han gillar lite extra?

– Ja, sommarskogsmygga och trädhålsmygga tycker jag blev bra. Men även vårsvämmygga funkar.

Många skulle kanske tycka att ”attackmygga” eller ”mördarmygga” hade passat bättre.

– Men när man hittar på djurnamn finns det faktiskt en rekommendation att de inte ska ha en alltför negativ klang, säger Anders Lindström.

Han gillar inte att bli stucken av mygg.

– Men när man får en inblick i deras ekologi och levnadsstrategier blir de fascinerande. Och vackra att se på!

Möjligen, säger han, blir det också lättare att försona sig med att bli biten:

– Ja, man blir snarare intresserad av vilken mygga som bitit och glömmer då att det är jobbigt!


Här är några av de vanligaste stickmyggorna – på ren svenska:

• Rödbrun höstmygga

• Sumpmygga

• Tidig tömygga

• Skogstömygga

• Vinkelklomygga

• Vitsidig tömygga

• Grå tömygga

För dig är det kanske bara en myggjäkel som stör nattsömnen.

Men det finns faktiskt 49 olika sorters stickmyggor i Sverige som hittills bara haft vetenskapliga namn.

Aedes sticticus trivs till exempel utmärkt i Deje.

Men att bara prata om ”stickmyggor” när det finns 49 olika sorter kan bli otydligt.

Därför har Anders Lindström, myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått det fina uppdraget att namnge dem.

Namnen tar fasta på sådant som utseende, matvanor och var de finns.

– Det har varit ganska svårt att komma på namn som funkar eftersom många myggor är väldigt lika både till utseende och levnadssätt, säger han.

Den blodsugna stickmyggan i Deje har till exempel fått namnet vårsvämmygga.

– Eftersom just den gruppen kallas översvämningsmygg, säger Anders Lindström.

Det finns dessutom en senare art som följaktligen fått namnet sommarsvämmygga.

Alla namnförslag granskas av Kommittén för svenska djurnamn innan de godkänns.

Finns det då något namn han gillar lite extra?

– Ja, sommarskogsmygga och trädhålsmygga tycker jag blev bra. Men även vårsvämmygga funkar.

Många skulle kanske tycka att ”attackmygga” eller ”mördarmygga” hade passat bättre.

– Men när man hittar på djurnamn finns det faktiskt en rekommendation att de inte ska ha en alltför negativ klang, säger Anders Lindström.

Han gillar inte att bli stucken av mygg.

– Men när man får en inblick i deras ekologi och levnadsstrategier blir de fascinerande. Och vackra att se på!

Möjligen, säger han, blir det också lättare att försona sig med att bli biten:

– Ja, man blir snarare intresserad av vilken mygga som bitit och glömmer då att det är jobbigt!


Här är några av de vanligaste stickmyggorna – på ren svenska:

• Rödbrun höstmygga

• Sumpmygga

• Tidig tömygga

• Skogstömygga

• Vinkelklomygga

• Vitsidig tömygga

• Grå tömygga