2016-05-30 15:58

2016-05-30 20:13

Klart med vilka tågstopp som försvinner

KOMMUNIKATIONER: Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan

(UPPDATERAD) Under måndagen fattade Värmlandstrafiks styrelse beslutet att behålla Frykåsen som ett av stoppen längs Fryksdalsbanan.
– Känns såklart jättebra, säger Mikael Johansson (S), kommunalråd i Kil.

Styrelsen beslutade vid måndagens möte att genomföra det tidigare tagna principbeslutet om stoppstruktur i tågtrafiken från 2017.

Att Frykåsen blir kvar som ett av stoppen är tack vare en uppgörelse med Kils kommun.

– Bedömningen vi gjort är att det stoppet är motiverat, säger Mikael Dahlqvist (S), ordförande i Värmlandstrafiks styrelse om beslutet att lämna kvar Frykåsen på kartan.

Hur känner då kommunalrådet Mikael Johansson (S) efter att ha räddat kvar Frykåsen?

– Det känns såklart jättebra, säger han och berättar att det är resultatet av ett tålmodigt och ihärdigt arbete.

Varför gör ni det här?

– Vi har hela tiden jobbat för att ha kvar så många stopp som möjligt i kommunen, men vi har insett att vi inte kan få allt vi vill ha. Och det är kul för gruppen i Frykåsen som kämpat så för det här.

Vad betyder det för Kils kommun?

– Det är bara positivt. Kil är traditionellt sett ett tågcentrum och landsbygden är beroende av det järnvägen. Många i Frykåsen har sagt att de hade tänkt flytta om stoppet försvunnit, men nu kanske vi kan få en inflyttning, säger Mikael Johansson.

Kils kommun går in med 12 miljoner kronor under två år, pengar som kommer att gå till upprustning av banan. Även Sunne och Torsby kommunen går in med samma summa. Totalt finns det för Värmlandstrafik 160 miljoner kronor att röra sig med när det kommer till bland annat upprustning.

”Lämnar ingen i sticket”

Beslutet om vilka stationer som ska läggas ner har tagits efter att Värmlandstrafik gjort utredningar där man, bland annat, tittat på antalet invånare samt om de kan nå en station inom tre–fem kilometer. Mikael Dahlqvist säger att måndagens beslut är en del i en långsiktig strategi.

– Visar vi att det finns en ambition i Värmland är det lättare att få med Trafikverket på kommande investeringar, menar han.

Enligt Mikael Dahlqvist så handlar en framgångsrik järnväg om en upprustad bana, en kortare restid och moderna tåg. Det är vad som ska locka fler resenärer.

Att det blir färre stopp, går inte det emot att få fler som åker tåg?

– Absolut inte, prioriteringen i kollektivtrafikplanen är att vi ska ha en timme mellan kommunhuvudorterna och Karlstad. Den nuvarande strukturen på Fryksdalsbanan klarar inte det.

Värmlandsbanan förlorar en del stopp (se faktaruta). De stationerna som försvinner kommer inte att få ersättningstrafik.

Hur har ni tänkt där?

– Vi lämnar ingen i sticket, utan det är något vi får analysera. De som berörs i första hand är ungdomar och det får vi lösa med skolskjutsar.

Ett antal stopp blir kvar längs med Fryksdals- och Värmlandsbanorna. Det är stationer där man gjort bedömningen att det finns resandeskäl.

De stationer som nu finns med på kartan, hur säkra är de?

– Man ska aldrig säga aldrig, men just nu finns inga planer på fler avvecklingar, säger Mikael Dahlqvist.

Nu kommer ett underlag att skickas in till Trafikverket och tågkompaniet, som kör tågen, kommer att förhandla. Därefter ska man få till en bra tidtabell.

– Jag hoppas att vi får behålla den trafik vi har i dag. Men jag hoppas också att vi får en smartare tidtabell, med så enkla tider som möjligt att komma ihåg. För en enkel tidtabell gör också att tröskeln för att åka kollektivt sänks.

När nu frågan med stoppstrukturen, som tas i bruk 2017, är klar vet Mikael Dahlqvist vad han vill ha för beslut härnäst.

– Vi skulle behöva ett dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn, för det är en riktigt stor bromskloss.

Alla i styrelsen var inte eniga om beslutet. Ledamöterna Monika Bubholz (MP) och Henrik Lander (C) reserverade sig mot beslutet.

– Det är en ekonomisk fråga. Det är stor risk att antalet resande minskar om nio stationer läggs ned, och då minskar bolagets intäkter. Dessutom, om det behövs ny busstrafik som ersättning för indragna tågstationer så blir det extrakostnad, menar Monika Bubholz.

Ersättare i Värmlandstrafiks styrelse från Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna höll med reservationen om att inte lägga ned de nio stationerna.

Styrelsen beslutade vid måndagens möte att genomföra det tidigare tagna principbeslutet om stoppstruktur i tågtrafiken från 2017.

Att Frykåsen blir kvar som ett av stoppen är tack vare en uppgörelse med Kils kommun.

– Bedömningen vi gjort är att det stoppet är motiverat, säger Mikael Dahlqvist (S), ordförande i Värmlandstrafiks styrelse om beslutet att lämna kvar Frykåsen på kartan.

Hur känner då kommunalrådet Mikael Johansson (S) efter att ha räddat kvar Frykåsen?

– Det känns såklart jättebra, säger han och berättar att det är resultatet av ett tålmodigt och ihärdigt arbete.

Varför gör ni det här?

– Vi har hela tiden jobbat för att ha kvar så många stopp som möjligt i kommunen, men vi har insett att vi inte kan få allt vi vill ha. Och det är kul för gruppen i Frykåsen som kämpat så för det här.

Vad betyder det för Kils kommun?

– Det är bara positivt. Kil är traditionellt sett ett tågcentrum och landsbygden är beroende av det järnvägen. Många i Frykåsen har sagt att de hade tänkt flytta om stoppet försvunnit, men nu kanske vi kan få en inflyttning, säger Mikael Johansson.

Kils kommun går in med 12 miljoner kronor under två år, pengar som kommer att gå till upprustning av banan. Även Sunne och Torsby kommunen går in med samma summa. Totalt finns det för Värmlandstrafik 160 miljoner kronor att röra sig med när det kommer till bland annat upprustning.

”Lämnar ingen i sticket”

Beslutet om vilka stationer som ska läggas ner har tagits efter att Värmlandstrafik gjort utredningar där man, bland annat, tittat på antalet invånare samt om de kan nå en station inom tre–fem kilometer. Mikael Dahlqvist säger att måndagens beslut är en del i en långsiktig strategi.

– Visar vi att det finns en ambition i Värmland är det lättare att få med Trafikverket på kommande investeringar, menar han.

Enligt Mikael Dahlqvist så handlar en framgångsrik järnväg om en upprustad bana, en kortare restid och moderna tåg. Det är vad som ska locka fler resenärer.

Att det blir färre stopp, går inte det emot att få fler som åker tåg?

– Absolut inte, prioriteringen i kollektivtrafikplanen är att vi ska ha en timme mellan kommunhuvudorterna och Karlstad. Den nuvarande strukturen på Fryksdalsbanan klarar inte det.

Värmlandsbanan förlorar en del stopp (se faktaruta). De stationerna som försvinner kommer inte att få ersättningstrafik.

Hur har ni tänkt där?

– Vi lämnar ingen i sticket, utan det är något vi får analysera. De som berörs i första hand är ungdomar och det får vi lösa med skolskjutsar.

Ett antal stopp blir kvar längs med Fryksdals- och Värmlandsbanorna. Det är stationer där man gjort bedömningen att det finns resandeskäl.

De stationer som nu finns med på kartan, hur säkra är de?

– Man ska aldrig säga aldrig, men just nu finns inga planer på fler avvecklingar, säger Mikael Dahlqvist.

Nu kommer ett underlag att skickas in till Trafikverket och tågkompaniet, som kör tågen, kommer att förhandla. Därefter ska man få till en bra tidtabell.

– Jag hoppas att vi får behålla den trafik vi har i dag. Men jag hoppas också att vi får en smartare tidtabell, med så enkla tider som möjligt att komma ihåg. För en enkel tidtabell gör också att tröskeln för att åka kollektivt sänks.

När nu frågan med stoppstrukturen, som tas i bruk 2017, är klar vet Mikael Dahlqvist vad han vill ha för beslut härnäst.

– Vi skulle behöva ett dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn, för det är en riktigt stor bromskloss.

Alla i styrelsen var inte eniga om beslutet. Ledamöterna Monika Bubholz (MP) och Henrik Lander (C) reserverade sig mot beslutet.

– Det är en ekonomisk fråga. Det är stor risk att antalet resande minskar om nio stationer läggs ned, och då minskar bolagets intäkter. Dessutom, om det behövs ny busstrafik som ersättning för indragna tågstationer så blir det extrakostnad, menar Monika Bubholz.

Ersättare i Värmlandstrafiks styrelse från Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna höll med reservationen om att inte lägga ned de nio stationerna.

Dessa stopp försvinner

Fryksdalsbanan: Kolsnäs, Rottneros (Sunne kommun och kvar i sommartidtabell), Öjervik (Sunne) och Trångstad (Kil) tas bort, enligt tidigare fattat beslut.

Värmlandsbanan: Lene (Kils kommun), Brunnsberg, Ottebol (Arvika), Ås och Lerot (Eda).

Trafiken mellan Charlottenberg och Kongsvinger avslutas redan under innevarande trafikår, eftersom finansiering saknas i denna del.

Källa: Värmlandstrafik