2016-05-21 06:00

2016-05-21 06:00

1,2 miljoner i lön och 3,5 miljoner till pensionen

VÄRMLAND: Oense om villkoren för Värmlandstrafiks vd Lars Bull efterträdare

103 000 kronor i månaden och runt 3,5 miljoner till pensionen.
Värmlandstrafiks styrelse är redan oenig om vd Lars Bulls, 60, efterträdare ska få lika generösa anställningsvillkor.

– Jag vill inte kommentera min lön eller övriga anställningsvillkor, säger Lars Bull som slutar som vd för Värmlandstrafik den siste december.

Han blev vd för länstrafikbolaget den 1 januari 2003.

Höjdes

Förutom månadslönen, då 68 000, avsattes 25 procent av bruttolönen till hans tjänstepension. 2007 höjdes avsättningen till 35 procent och han fick 1 481 000 ”som kompensation” för att pensionsavsättningen varit lägre under några år.

I dag betalar Värmlandstrafik in 36 050 kronor varje månad till Lars Bulls pension. Sammanlagt 432 600 kronor under 2016, plus årslönen på 1 236 000 kronor och förmånsbilen.

Skattebetalarna

Region Värmland är huvudman för Värmlandstrafik som till hälften finansieras av skattebetalarna i Värmland, via landstinget och länets 16 kommuner, och till hälften av bolagets resenärer.

Värmlandstrafik kommer under elva år uppskattningsvis ha betalat ut ungefär 3,5 miljoner kronor utöver lön till vd Lars Bull. Pensionsavsättningar som han själv bestämmer hur de ska placeras.

Tjänstebil

Han har tjänstebil, en förmånsbil, en Audi A6 från 2013 som förmånsbeskattas.

Värmlandstrafiks styrelseordförande Mikael Dahlqvist (S) påpekar att det var en tidigare styrelse som satte lönen och godkände vd:s villkor. Det var Tommy Ternemar (S) och Anders Knape (M) som var ordförande respektive vice ordförande då.

– Det är ett avtal Lars Bull haft i många år efter den bedömning som gjordes då, säger Dahlqvist.

Bra lön

Han tycker att Lars Bull har gjort ett bra jobb och att en vd i ett så stort bolag som Värmlandstrafik ska ha en bra lön.

Rekryteringen av en efterträdare är inledd. På frågan om den personen erbjuds samma villkor tvekar Mikael Dahlqvist:

– Jag vill inte förhandla offentligt i förtid. Men jag tycker att man får ha lite koll på vad övriga chefer i det offentliga Värmland har för villkor.

– Vilket löneläge vi hamnar på beror på vilka kandidater vi hittar. Men jag tror att det blir en annan typ av pensionsvillkor. Jag är van vid att hantera skattepengar efter min tid som kommunalråd i Hagfors. Återhållsamhet är mitt signum, säger han.

Vice ordförande Hans Eriksson (M) har en helt annan uppfattning:

– Lars Bull har inte några anmärkningsvärt höga förmåner för att vara vd i ett bolag av den storleken. Det finns de som har väsentligt bättre villkor, även inom offentlig sektor. Ska man kunna rekrytera kompetent personal till den här typen av bolag får inte villkoren vara alltför långt ifrån det som det privata näringslivet erbjuder.

– Det är väl inte alltför otroligt att hans efterträdare får samma villkor, säger han.

– Jag vill inte kommentera min lön eller övriga anställningsvillkor, säger Lars Bull som slutar som vd för Värmlandstrafik den siste december.

Han blev vd för länstrafikbolaget den 1 januari 2003.

Höjdes

Förutom månadslönen, då 68 000, avsattes 25 procent av bruttolönen till hans tjänstepension. 2007 höjdes avsättningen till 35 procent och han fick 1 481 000 ”som kompensation” för att pensionsavsättningen varit lägre under några år.

I dag betalar Värmlandstrafik in 36 050 kronor varje månad till Lars Bulls pension. Sammanlagt 432 600 kronor under 2016, plus årslönen på 1 236 000 kronor och förmånsbilen.

Skattebetalarna

Region Värmland är huvudman för Värmlandstrafik som till hälften finansieras av skattebetalarna i Värmland, via landstinget och länets 16 kommuner, och till hälften av bolagets resenärer.

Värmlandstrafik kommer under elva år uppskattningsvis ha betalat ut ungefär 3,5 miljoner kronor utöver lön till vd Lars Bull. Pensionsavsättningar som han själv bestämmer hur de ska placeras.

Tjänstebil

Han har tjänstebil, en förmånsbil, en Audi A6 från 2013 som förmånsbeskattas.

Värmlandstrafiks styrelseordförande Mikael Dahlqvist (S) påpekar att det var en tidigare styrelse som satte lönen och godkände vd:s villkor. Det var Tommy Ternemar (S) och Anders Knape (M) som var ordförande respektive vice ordförande då.

– Det är ett avtal Lars Bull haft i många år efter den bedömning som gjordes då, säger Dahlqvist.

Bra lön

Han tycker att Lars Bull har gjort ett bra jobb och att en vd i ett så stort bolag som Värmlandstrafik ska ha en bra lön.

Rekryteringen av en efterträdare är inledd. På frågan om den personen erbjuds samma villkor tvekar Mikael Dahlqvist:

– Jag vill inte förhandla offentligt i förtid. Men jag tycker att man får ha lite koll på vad övriga chefer i det offentliga Värmland har för villkor.

– Vilket löneläge vi hamnar på beror på vilka kandidater vi hittar. Men jag tror att det blir en annan typ av pensionsvillkor. Jag är van vid att hantera skattepengar efter min tid som kommunalråd i Hagfors. Återhållsamhet är mitt signum, säger han.

Vice ordförande Hans Eriksson (M) har en helt annan uppfattning:

– Lars Bull har inte några anmärkningsvärt höga förmåner för att vara vd i ett bolag av den storleken. Det finns de som har väsentligt bättre villkor, även inom offentlig sektor. Ska man kunna rekrytera kompetent personal till den här typen av bolag får inte villkoren vara alltför långt ifrån det som det privata näringslivet erbjuder.

– Det är väl inte alltför otroligt att hans efterträdare får samma villkor, säger han.