2016-05-12 10:06

2016-05-12 10:06

Elnätsavgifterna stiger i länet

VÄRMLAND

Under 2015 ökade elnätsavgifterna i Värmland med 5,5 procent, trots att den allmänna prisutvecklingen i samhället legat runt noll under samma period.
Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen som kartlägger avgifter och taxor.

Den största ökningen finns i Säffle och Årjäng, där priserna stigit med 14,9 procent. I Kristinehamn finns den minsta ökningen (0,2 procent)

– Elnätsavgifterna ökar dubbelt så mycket jämfört med förra året, vilket är helt orimligt. Framför allt är det höjningarna hos de stora aktörerna som slår igenom i statistiken, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Undersökningen visar också att elnätspriserna i länets kommuner ökat med totalt 22,9 procent de senaste fem åren, vilket i pengar motsvarar cirka 614 kronor om året per lägenhet.

– Nu behöver politikerna gripa in för att se över dagens regelverk. Avsaknaden av konkurrens är total, som konsument finns ingen valmöjlighet och du är fast vid den elnätsleverantör som finns på din ort. Risken finns att elnätsleverantörerna skor sig på konsumenterna om inte regleringen stramas åt, säger Roland Jonsson.

Den största ökningen finns i Säffle och Årjäng, där priserna stigit med 14,9 procent. I Kristinehamn finns den minsta ökningen (0,2 procent)

– Elnätsavgifterna ökar dubbelt så mycket jämfört med förra året, vilket är helt orimligt. Framför allt är det höjningarna hos de stora aktörerna som slår igenom i statistiken, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Undersökningen visar också att elnätspriserna i länets kommuner ökat med totalt 22,9 procent de senaste fem åren, vilket i pengar motsvarar cirka 614 kronor om året per lägenhet.

– Nu behöver politikerna gripa in för att se över dagens regelverk. Avsaknaden av konkurrens är total, som konsument finns ingen valmöjlighet och du är fast vid den elnätsleverantör som finns på din ort. Risken finns att elnätsleverantörerna skor sig på konsumenterna om inte regleringen stramas åt, säger Roland Jonsson.