2016-05-10 19:16

2016-05-10 19:16

Ministersvar om elnätsavgifter

RIKSDAGEN: Avvaktar domstolsutslag

Riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) ställde nyligen en fråga till energiminister Ibrahim Baylan om han var beredd se över förutsättningarna för en jämlik prissättning när det gäller elnätsavgifter mot bakgrund att det i dag skiljer väsentligt mellan glesbygds- och tätortsnät.

I sitt svar hänvisar Baylan till en pågående prövning vid Energimarknadsinspektionen om tolkningen av den nuvarande regleringen. Frågeställningen som prövas gäller bland annat hur geografisk närhet ska tolkas. Ett tidigare beslut av inspektionen har överklagats till domstol och innan det är avgjort är det för tidigt att ha en bestämd uppfattning om behovet av eventuella förändringar i aktuellt regelverk, enligt Baylan.

”Efter denna analys är det möjligt att ta ställning till om det finns skäl att i framtiden vidta åtgärder i syfte att öka möjligheten till samprissättning”, var Baylans svar.

– Jag släpper inte frågan utan driver den vidare och har planer på att energikommissionsgruppen ska göra ett besök i Karlstad, säger Mejern.

I sitt svar hänvisar Baylan till en pågående prövning vid Energimarknadsinspektionen om tolkningen av den nuvarande regleringen. Frågeställningen som prövas gäller bland annat hur geografisk närhet ska tolkas. Ett tidigare beslut av inspektionen har överklagats till domstol och innan det är avgjort är det för tidigt att ha en bestämd uppfattning om behovet av eventuella förändringar i aktuellt regelverk, enligt Baylan.

”Efter denna analys är det möjligt att ta ställning till om det finns skäl att i framtiden vidta åtgärder i syfte att öka möjligheten till samprissättning”, var Baylans svar.

– Jag släpper inte frågan utan driver den vidare och har planer på att energikommissionsgruppen ska göra ett besök i Karlstad, säger Mejern.