2016-05-10 18:40

2016-05-10 18:40

Massavedspriset måste upp

UPPSALA: Tusentals skogsägare har bekymmer

Huvudparten av de 30 000 skogsägarna i Mellanskog har dålig lönsamhet i skogsbruket. Vid Mellanskogs föreningsstämma i Uppsala på tisdagen krävde flera motionärer att Mellanskog som förening måste agera och pressa fram bättre priser i affärsuppgörelserna med de stora skogsbolagen.

Styrelsen gick motionärerna tillmötes och lämnade beskedet att Mellanskog via sina förhandlare skall göra allt för att upp priserna.

Långsiktiga avtal

För några månader sedan förhandlade Mellanskog fram ett långsiktigt avtal för leverans av massaved till SCA;s utbyggda fabrik i Östrand, Detta skall ses som ett led i att öka lönsamheten för skogsägarna och öka deras gallringsaktivitet.

Flera av de 100 ombuden på stämman vill se fler liknande långsiktiga avtal.

– Vi måste förbättra lönsamheten och avkastningen i skogsbruket, sa en av motionärerna.

Det är också så att massavedspriset skiftar inom de olika områdena där Mellanskogs medlemmar återfinns. Bland annat gäller två massavedspriser i Värmland, ett pris i södra Värmland och ett pris i Norra Värmland. Är man skogsägare i Norra Värmland och skall leverera virke till fabrikerna runt Vänern handlar det om ett transportavdrag. Något som de nordvärmländska skogsägarna är riktigt ilskna över.

Norsk massaved

Ett annat faktum som oroar Mellanskogs medlemmar är den stora massavedsimporten från Norge. Sedan norsk skogsindustri mer eller mindre kollapsat har mer ån två miljoner kubikmeter massaved på årsbasis skickats över till de svenska skogsindustrierna i Mellan-Sverige.

– Klart att detta är en prisdämpande åtgärd. De stora skogsindustrierna använder den norska massaveden som ett dragspel och en konkurrensåtgärd för att hålla nere massavedspriserna för de svenska skogsägarna.

Strukturförändring

Om inte dåliga massavedspriser vore nog. Nu kommer också rapporter om förestående strukturförändringar inom svensk sågverksnäring. Det kan betyda prispress även på timmer, men är så länge är marknaden ganska bra i Sverige. Detta med anledning av ett ökat husbyggande i trä.

– Däremot är det jobbigt på en del internationella marknader, typ Nordafrika. Länder där nere har omfattande betalningsproblem, sa ett av ombuden.

Mellanskog är stora ägare i sågverksgruppen Setra, som ifjol gjorde ett hyfsat resultat. Nu ser det sämre ut.

Den andra stora diskussionen vid stämman handlade om storleken på viltet i skogen och storleken på rovdjursstammen. De flesta var överens om att det krävs en bättre balans. I en del områden finns det knappt några älgar kvar.

Färre medlemmar

Antalet medlemmar i Mellanskog har minskat. För bara drygt ett år sedan hade föreningen 32 000 medlemmar. Nu har föreningen 30 000 medlemmar. Informationschefen Marie Wickberg förklarar orsaken.

– Vi har städat i systemet. De som nu är medlemmar har alla betalat in ett insatskapital till föreningen.

Herman Sundqvist, ny generaldirektör för Skogsstyrelsen, menade att svensk skogsnäring har anledning vara stolt över de många framsteg som gjorts, både när det gäller miljöhänsyn och produktion.

– Många utmaningar återstår, framför allt inom områdena produktivitet, jämställdhet och miljöfrågor.

Karin Perers, ordförande i Mellanskog, sa i sitt anförande att skogsägandet framöver kommer att förändras.

– Alltfler kommer att bo någon annan stans än på sin fastighet.

Styrelsen gick motionärerna tillmötes och lämnade beskedet att Mellanskog via sina förhandlare skall göra allt för att upp priserna.

Långsiktiga avtal

För några månader sedan förhandlade Mellanskog fram ett långsiktigt avtal för leverans av massaved till SCA;s utbyggda fabrik i Östrand, Detta skall ses som ett led i att öka lönsamheten för skogsägarna och öka deras gallringsaktivitet.

Flera av de 100 ombuden på stämman vill se fler liknande långsiktiga avtal.

– Vi måste förbättra lönsamheten och avkastningen i skogsbruket, sa en av motionärerna.

Det är också så att massavedspriset skiftar inom de olika områdena där Mellanskogs medlemmar återfinns. Bland annat gäller två massavedspriser i Värmland, ett pris i södra Värmland och ett pris i Norra Värmland. Är man skogsägare i Norra Värmland och skall leverera virke till fabrikerna runt Vänern handlar det om ett transportavdrag. Något som de nordvärmländska skogsägarna är riktigt ilskna över.

Norsk massaved

Ett annat faktum som oroar Mellanskogs medlemmar är den stora massavedsimporten från Norge. Sedan norsk skogsindustri mer eller mindre kollapsat har mer ån två miljoner kubikmeter massaved på årsbasis skickats över till de svenska skogsindustrierna i Mellan-Sverige.

– Klart att detta är en prisdämpande åtgärd. De stora skogsindustrierna använder den norska massaveden som ett dragspel och en konkurrensåtgärd för att hålla nere massavedspriserna för de svenska skogsägarna.

Strukturförändring

Om inte dåliga massavedspriser vore nog. Nu kommer också rapporter om förestående strukturförändringar inom svensk sågverksnäring. Det kan betyda prispress även på timmer, men är så länge är marknaden ganska bra i Sverige. Detta med anledning av ett ökat husbyggande i trä.

– Däremot är det jobbigt på en del internationella marknader, typ Nordafrika. Länder där nere har omfattande betalningsproblem, sa ett av ombuden.

Mellanskog är stora ägare i sågverksgruppen Setra, som ifjol gjorde ett hyfsat resultat. Nu ser det sämre ut.

Den andra stora diskussionen vid stämman handlade om storleken på viltet i skogen och storleken på rovdjursstammen. De flesta var överens om att det krävs en bättre balans. I en del områden finns det knappt några älgar kvar.

Färre medlemmar

Antalet medlemmar i Mellanskog har minskat. För bara drygt ett år sedan hade föreningen 32 000 medlemmar. Nu har föreningen 30 000 medlemmar. Informationschefen Marie Wickberg förklarar orsaken.

– Vi har städat i systemet. De som nu är medlemmar har alla betalat in ett insatskapital till föreningen.

Herman Sundqvist, ny generaldirektör för Skogsstyrelsen, menade att svensk skogsnäring har anledning vara stolt över de många framsteg som gjorts, både när det gäller miljöhänsyn och produktion.

– Många utmaningar återstår, framför allt inom områdena produktivitet, jämställdhet och miljöfrågor.

Karin Perers, ordförande i Mellanskog, sa i sitt anförande att skogsägandet framöver kommer att förändras.

– Alltfler kommer att bo någon annan stans än på sin fastighet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.