2016-04-29 16:45

2016-04-29 16:45

Mer pengar till Almi-lån

VÄRMLAND: Delar risken med företagarna

Nu kan Almi-koncernen låna ut mer pengar till företagen. Det handlar om ett rejält tillskott på två miljarder kronor som via avtal med Europeiska Investeringsfonden främst kommer att gå till tillväxtlån men även till så kallade mikrolån.
– Det fina med tillväxtlånen är att vi delar risken med företagarna, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd i Almi Värmland.

Thomas Olsson, finansansvarig vid Almi Värmland, utvecklar fördelarna.

– Det är inte juste att företagarna skall ta hela den ekonomiska risken. Vi avlastar risk för ägarna vilket ökar möjligheterna att utveckla företagen. Om inte den här typen av lån fanns att tillgå hade ägarna med stor sannolikhet inte genomfört investeringen.

Ny påspädning

Det var i fjol som Almi-koncernen fick den första stora penningpåsen på tillsammans 1,2 miljarder kronor. Lånen blev en succé och nu kommer alltså en ny stor påspädning av pengar.

– Faktum är att 30 procent av vår utlåning under 2015 var sådana här pengar. Vi är oerhört glada över tillskottet, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Med de här lånen kan Almi gå in i skeden där det tidigare enbart var upp till ägaren att finansiera sin utveckling. Bankerna har varit motsträviga, men det som nu sker gör att bankerna längre fram kan bli mer generösa. Detta genom att Almi, staten och EU tar halva risken. Något som bankerna gillar.

Första företagen

Tidigare i år var det Fyra Byggare i Karlstad som fick del av det första satsningen. I den andra etappen är Poolwater, Arvika ett av de första företagen på lånelistan.

Pengarna finns i en nationell fond och det sker ingen länsvis tilldelning för Almi-kontoren.

– Det blir som tidigare att de Almi-kontor som är mest aktiva också får mest pengar. Almi Värmland ligger över genomsnittet. Det är vi stolta över.

Thomas Olsson, finansansvarig vid Almi Värmland, utvecklar fördelarna.

– Det är inte juste att företagarna skall ta hela den ekonomiska risken. Vi avlastar risk för ägarna vilket ökar möjligheterna att utveckla företagen. Om inte den här typen av lån fanns att tillgå hade ägarna med stor sannolikhet inte genomfört investeringen.

Ny påspädning

Det var i fjol som Almi-koncernen fick den första stora penningpåsen på tillsammans 1,2 miljarder kronor. Lånen blev en succé och nu kommer alltså en ny stor påspädning av pengar.

– Faktum är att 30 procent av vår utlåning under 2015 var sådana här pengar. Vi är oerhört glada över tillskottet, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Med de här lånen kan Almi gå in i skeden där det tidigare enbart var upp till ägaren att finansiera sin utveckling. Bankerna har varit motsträviga, men det som nu sker gör att bankerna längre fram kan bli mer generösa. Detta genom att Almi, staten och EU tar halva risken. Något som bankerna gillar.

Första företagen

Tidigare i år var det Fyra Byggare i Karlstad som fick del av det första satsningen. I den andra etappen är Poolwater, Arvika ett av de första företagen på lånelistan.

Pengarna finns i en nationell fond och det sker ingen länsvis tilldelning för Almi-kontoren.

– Det blir som tidigare att de Almi-kontor som är mest aktiva också får mest pengar. Almi Värmland ligger över genomsnittet. Det är vi stolta över.