2016-04-28 19:14

2016-04-28 19:14

Problem som väntar den nye biskopen

VÄRMLAND: Prästbrist och kunskapsbrist, nyanländas behov och samghällsarbete

Varje ny biskop gör sina egna val och prioriteringar.
Men verkligheten i det stift biskopen ska leda gör att manöverutrymmet för egna initiativ inte är mycket stort.
Det gäller alla stift inom Svenska kyrkan.
Och Karlstads stift är inget undantag. Flera stora problem väntar på den nyvalde stiftschefen, biskop electus Sören Dalevi.

En av de största utmaningarna anses vara den stora flyktingströmmen. Visserligen har Migrationsverket sänkt prognoserna, men problemen kvarstår:

Hur ska Svenska kyrkan, hur kan Karlstads stift hjälpa och stödja nyanlända som kanske inte delar den kristna tron?

Det handlar om att gå varsamt fram: Hjälpa och stödja utan att verka påträngande och kanske till och med kränkande.

Vakanser och brist

Ett annorlunda problem som - om det inte går att lösa - kommer att försvåra allt arbete i stiftets församlingar är: Prästbristen.

I dag dras stiftet med en prästbrist som gör nyrekryteringen till en avgörande viktig fråga: Hur ska den frågan kunna besvaras genom fler sökande till vakanta tjänster?

Om frågan ställs till en person med mycket stor erfarenhet av Karlstads stift, förre domprosten Harry Nyberg, numera bosatt i Uppsala, blir hans svar:

– Prästrekryteringen är oerhört viktig. Men den är också en oerhörd uppförsbacke!

Den nuvarande biskopen Esbjörn Hagberg har under åren lyckats driva på rekryteringen.

Men med åren har också många präster lämnat stiftet.

Problemet kvarstår.

Det yttre och det inre

För några år sedan var stiftets så kallade strukturfrågor något som stiftsledningen ägnade mycket arbete.

Nu har stiftets nyorganisation genomförts, församlingar har lagts samman osv osv.

Det ”yttre” inom Svenska kyrkan i Värmland, Dalsland och en mindre delen av Närke har retts ut.

Nu behöver mer arbete läggas ner på ”insidan”, det är en åsikt flera har. Då handlar det om själavård, förväntningar på kyrkan, tankar om vad kyrkan är och vad den står för och mycket mer.

Stora insatser har gjorts, inte minst tack vare att Esbjörn Hagberg är - för att citera en präst - ”mycket god själasörjare”.

Han har lyckats att samtidigt med strukturarbetet fördjupa många prästers ”inre arbete” genom att vara ett gott exempel.

Sören Dalevi är i detta sammanhang en tydlig efterföljare till Esbjörn Hagberg.

De unga

Det uppväxande släktet, barn och ungdomar, har inte samma relationer till bibelberättelser och kyrkliga traditioner som de något eller mycket äldre.

I den mån Svenska kyrkan vill försöka ändra på detta så är nog Sören Dalevi en av de lämpligare att leda arbetet.

Hans akademiska arbete är till vissa delar mycket inriktade på just de unga och de ungas relation till Bibeln.

Hans erfarenhet och framtidsvisioner blir på det området av stor betydelse.

En av de största utmaningarna anses vara den stora flyktingströmmen. Visserligen har Migrationsverket sänkt prognoserna, men problemen kvarstår:

Hur ska Svenska kyrkan, hur kan Karlstads stift hjälpa och stödja nyanlända som kanske inte delar den kristna tron?

Det handlar om att gå varsamt fram: Hjälpa och stödja utan att verka påträngande och kanske till och med kränkande.

Vakanser och brist

Ett annorlunda problem som - om det inte går att lösa - kommer att försvåra allt arbete i stiftets församlingar är: Prästbristen.

I dag dras stiftet med en prästbrist som gör nyrekryteringen till en avgörande viktig fråga: Hur ska den frågan kunna besvaras genom fler sökande till vakanta tjänster?

Om frågan ställs till en person med mycket stor erfarenhet av Karlstads stift, förre domprosten Harry Nyberg, numera bosatt i Uppsala, blir hans svar:

– Prästrekryteringen är oerhört viktig. Men den är också en oerhörd uppförsbacke!

Den nuvarande biskopen Esbjörn Hagberg har under åren lyckats driva på rekryteringen.

Men med åren har också många präster lämnat stiftet.

Problemet kvarstår.

Det yttre och det inre

För några år sedan var stiftets så kallade strukturfrågor något som stiftsledningen ägnade mycket arbete.

Nu har stiftets nyorganisation genomförts, församlingar har lagts samman osv osv.

Det ”yttre” inom Svenska kyrkan i Värmland, Dalsland och en mindre delen av Närke har retts ut.

Nu behöver mer arbete läggas ner på ”insidan”, det är en åsikt flera har. Då handlar det om själavård, förväntningar på kyrkan, tankar om vad kyrkan är och vad den står för och mycket mer.

Stora insatser har gjorts, inte minst tack vare att Esbjörn Hagberg är - för att citera en präst - ”mycket god själasörjare”.

Han har lyckats att samtidigt med strukturarbetet fördjupa många prästers ”inre arbete” genom att vara ett gott exempel.

Sören Dalevi är i detta sammanhang en tydlig efterföljare till Esbjörn Hagberg.

De unga

Det uppväxande släktet, barn och ungdomar, har inte samma relationer till bibelberättelser och kyrkliga traditioner som de något eller mycket äldre.

I den mån Svenska kyrkan vill försöka ändra på detta så är nog Sören Dalevi en av de lämpligare att leda arbetet.

Hans akademiska arbete är till vissa delar mycket inriktade på just de unga och de ungas relation till Bibeln.

Hans erfarenhet och framtidsvisioner blir på det området av stor betydelse.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.