2016-04-28 18:57

2016-04-28 18:57

Bankchef om konjunkturen

KARLSTAD: "Vi får alltfler kreditförfrågningar"

Kreditförfrågningarna från våra företagskunder ökar. Det handlar om investeringar i maskiner, lokaler och fordon. Konjunkturen är på väg uppåt, sa Håkan Nordblad, vd i Westra Wermlands Sparbank, vid Handelskammaren Värmlands årsstämma i Karlstad.
– Det är många som frågar oss om kontanterna kommer att försvinna, men för vår del kan jag säga att de blir kvar.

Håkan Thorell, vd i Ahlmarkskoncernen, menade att alla som ägnar sig åt sjöfart på Vänern håller andan.

– Om några dagar, närmaste bestämt den 4 maj, kommer domen om det nya broprojektet i Göteborg. Vi hoppas givetvis att det blir en brohöjd som innebär att Väner-fartygen kan passera utan hinder.

Viktigt slussprojekt

Han tog också upp slussprojektet vid Trollhätte kanal.

– Blir det inga nya slussar, blir det heller ingen Vänersjöfart. Regionala politiker och Region Värmland har stöttat oss på ett utmärkt sätt, men vi är inte lika nöjda med regeringen som är väldigt tyst. Sjöfartsverket borde också tänka mer på kunderna.

Tjänstemännen i Trafikverket ser positivt på investeringen som handlar om belopp mellan tre-fyra miljarder kronor.

– När vi besökte slussområdet var verkets ledning klart positiva till projektet och investeringen i stort, men politikerna måste lämna klartecken, sa Frida Johansson, vd i Handelskammaren.

Håkan Thorell fick också frågan om vilka verksamheter i koncernen som i dagsläget går bäst.

– Både Byggbeslaggruppen och Miller Graphics redovisar goda resultat.

Det är också klart att tidigare Gruvön-chefen, Fredrik Turzik, blir ny vd för Miller Graphics.

Lugnande besked

Flyget kom självfallet upp till diskussion. Handelskammarens styrelseordförande Ulrika Obstfelder Peterson, lugnade Handelskammarens medlemmar med att alla turer kring flygplatsen inte skall drabba Handelskammarens dotterbolag Infra AB.

– Oavsett vad som händer kommer vi kraftfullt att driva flygfrågorna vidare. Det skulle vara rent ut sagt bedrövligt om inte det värmländska näringslivet hade möjlighet att på ett effektivt sätt nå ut i världen och göra affärer.

Ing-Marie Junler, Vildmark i Värmland, pekade på att Sverige ligger på fjärde plats i världen när det gäller det gäller utländska turister.

– De måste självfallet kunna ta sig till Värmland och då är flyget oerhört viktigt.

Kompensation

Faktum är att turisterna till viss del har kompenserat den lägre flygaktiviteten från näringslivets sida.

Vid stämman redovisades företagsfakta i Värmland. Det finns 1 133 företag som exporterar och 2 161 företag importerar. Totalt finns det 15 700 företagsförekomster. 91 procent av de värmländska företagen kan betraktas som småföretag.

Näringslivspriset, ” Årets infrastrukturinsats”, gick i år till VSV Frakt AB.

– Det är väldigt roligt att mitt i vardagen få en stark och viktig bekräftelse på att vårt utvecklingsarbete är värdefullt, sa Fredrik Söderström, vd i VSV Frakt.

Håkan Thorell, vd i Ahlmarkskoncernen, menade att alla som ägnar sig åt sjöfart på Vänern håller andan.

– Om några dagar, närmaste bestämt den 4 maj, kommer domen om det nya broprojektet i Göteborg. Vi hoppas givetvis att det blir en brohöjd som innebär att Väner-fartygen kan passera utan hinder.

Viktigt slussprojekt

Han tog också upp slussprojektet vid Trollhätte kanal.

– Blir det inga nya slussar, blir det heller ingen Vänersjöfart. Regionala politiker och Region Värmland har stöttat oss på ett utmärkt sätt, men vi är inte lika nöjda med regeringen som är väldigt tyst. Sjöfartsverket borde också tänka mer på kunderna.

Tjänstemännen i Trafikverket ser positivt på investeringen som handlar om belopp mellan tre-fyra miljarder kronor.

– När vi besökte slussområdet var verkets ledning klart positiva till projektet och investeringen i stort, men politikerna måste lämna klartecken, sa Frida Johansson, vd i Handelskammaren.

Håkan Thorell fick också frågan om vilka verksamheter i koncernen som i dagsläget går bäst.

– Både Byggbeslaggruppen och Miller Graphics redovisar goda resultat.

Det är också klart att tidigare Gruvön-chefen, Fredrik Turzik, blir ny vd för Miller Graphics.

Lugnande besked

Flyget kom självfallet upp till diskussion. Handelskammarens styrelseordförande Ulrika Obstfelder Peterson, lugnade Handelskammarens medlemmar med att alla turer kring flygplatsen inte skall drabba Handelskammarens dotterbolag Infra AB.

– Oavsett vad som händer kommer vi kraftfullt att driva flygfrågorna vidare. Det skulle vara rent ut sagt bedrövligt om inte det värmländska näringslivet hade möjlighet att på ett effektivt sätt nå ut i världen och göra affärer.

Ing-Marie Junler, Vildmark i Värmland, pekade på att Sverige ligger på fjärde plats i världen när det gäller det gäller utländska turister.

– De måste självfallet kunna ta sig till Värmland och då är flyget oerhört viktigt.

Kompensation

Faktum är att turisterna till viss del har kompenserat den lägre flygaktiviteten från näringslivets sida.

Vid stämman redovisades företagsfakta i Värmland. Det finns 1 133 företag som exporterar och 2 161 företag importerar. Totalt finns det 15 700 företagsförekomster. 91 procent av de värmländska företagen kan betraktas som småföretag.

Näringslivspriset, ” Årets infrastrukturinsats”, gick i år till VSV Frakt AB.

– Det är väldigt roligt att mitt i vardagen få en stark och viktig bekräftelse på att vårt utvecklingsarbete är värdefullt, sa Fredrik Söderström, vd i VSV Frakt.