2016-04-26 06:00

2016-04-26 06:00

Skräp – ett stort problem

VÄRMLAND: Håll Sverige rent arrangerar Skräpplockardagar

Våren är här, då tittar skräpet fram – på stan, i skogen och i vattendragen.
Och det är inte ovanligt med illegala soptippar.

Nedskräpning är ett utbrett problem med många negativa effekter. Den skadar djur och natur och kostar samhället mycket pengar. Lägg därtill att miljön förfulas.

– Det är ett problem. Det finns en ganska stor medvetenhet att man ska sortera och slänga skräp i papperskorgar, men ändå slängs det skräp i naturen, säger Erik Lisshammar, produktionskoordinator vid teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstads kommun.

Illegala soptippar

Cigarettfimpar, snus och tuggummin är vanligast. Det slängs också mycket plast och papper – rakt ut i naturen.

I anslutning till villaområden uppstår ofta illegala soptippar. Där dumpas bland annat stora, svarta soppåsar och trädgårdsavfall.

– Vi håller koll på platser där vi vet att det förekommer. Om det är på kommunens mark så kör vi bort skräpet. Vi sätter även upp skyltar att man inte får slänga trädgårdsavfall i naturen, säger Erik Lisshammar.

Trädgårdsavfall förmultnar visserligen – men det får andra negativa konsekvenser.

– Det sprider lukt och kan dra till sig skadedjur. Det värsta skräpet är annars glas och metall som både djur och människor kan göra sig illa på, säger Erik Lisshammar.

Varför skräpar folk ner?

– Jag tror lathet är en förklaring. Och okunskap – folk bryr sig inte tillräckligt om miljön.

Mäter ej skräp

Flera kommuner i Sverige mäter skräp och för statistik. Ingen kommun i Värmland gör det, men Karlstad kan vara på gång.

– Vi tittar på det. Det skulle vara intressant att göra det framöver, säger Erik Lisshammar.

Även i Kils kommun uppstår illegala soptippar.

– Jag tror det förekommer mer eller mindre i alla kommuner. Det är jättesvåra frågor att jobba med för det är ju vuxna människor som skräpar ner, säger Marja Nordin, miljöstrateg.

Skräpplockardagar

Under veckan arrangeras Skräpplockardagarna av organisationen Håll Sverige rent. Barn på förskolor och skolor runt om i landet kommer plocka skräp och lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion.

I Kil deltar cirka 500 barn fördelat på sex förskolor och en skola.

– Det är viktigt att barn i tidig ålder får lära sig att inte skräpa ner, säger Marja Nordin.

I Karlstads kommun deltar totalt 45 förskolor och skolor. Antalet deltagare, både barn och vuxna, är drygt 6 000.

Har du några exempel på var skräpet syns i den värmländska naturen? Skicka in dina bilder till redaktion@nwt.se eller mms:a till 0730-12 12 12

Nedskräpning är ett utbrett problem med många negativa effekter. Den skadar djur och natur och kostar samhället mycket pengar. Lägg därtill att miljön förfulas.

– Det är ett problem. Det finns en ganska stor medvetenhet att man ska sortera och slänga skräp i papperskorgar, men ändå slängs det skräp i naturen, säger Erik Lisshammar, produktionskoordinator vid teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstads kommun.

Illegala soptippar

Cigarettfimpar, snus och tuggummin är vanligast. Det slängs också mycket plast och papper – rakt ut i naturen.

I anslutning till villaområden uppstår ofta illegala soptippar. Där dumpas bland annat stora, svarta soppåsar och trädgårdsavfall.

– Vi håller koll på platser där vi vet att det förekommer. Om det är på kommunens mark så kör vi bort skräpet. Vi sätter även upp skyltar att man inte får slänga trädgårdsavfall i naturen, säger Erik Lisshammar.

Trädgårdsavfall förmultnar visserligen – men det får andra negativa konsekvenser.

– Det sprider lukt och kan dra till sig skadedjur. Det värsta skräpet är annars glas och metall som både djur och människor kan göra sig illa på, säger Erik Lisshammar.

Varför skräpar folk ner?

– Jag tror lathet är en förklaring. Och okunskap – folk bryr sig inte tillräckligt om miljön.

Mäter ej skräp

Flera kommuner i Sverige mäter skräp och för statistik. Ingen kommun i Värmland gör det, men Karlstad kan vara på gång.

– Vi tittar på det. Det skulle vara intressant att göra det framöver, säger Erik Lisshammar.

Även i Kils kommun uppstår illegala soptippar.

– Jag tror det förekommer mer eller mindre i alla kommuner. Det är jättesvåra frågor att jobba med för det är ju vuxna människor som skräpar ner, säger Marja Nordin, miljöstrateg.

Skräpplockardagar

Under veckan arrangeras Skräpplockardagarna av organisationen Håll Sverige rent. Barn på förskolor och skolor runt om i landet kommer plocka skräp och lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion.

I Kil deltar cirka 500 barn fördelat på sex förskolor och en skola.

– Det är viktigt att barn i tidig ålder får lära sig att inte skräpa ner, säger Marja Nordin.

I Karlstads kommun deltar totalt 45 förskolor och skolor. Antalet deltagare, både barn och vuxna, är drygt 6 000.

Har du några exempel på var skräpet syns i den värmländska naturen? Skicka in dina bilder till redaktion@nwt.se eller mms:a till 0730-12 12 12