2016-04-25 17:15

2016-04-25 17:15

Vaggsång prisad

VÄRMLAND

Alexandra Ullsten, musik- och bildterapeut på landstinget, har fått Linde Healthcare-stipendiet för sitt pågående arbete med en avhandling om vaggsång mot smärta vid blodprovstagning på nyfödda.

Neonatalavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad är ensam i Norden om att använda musikterapi i det dagliga arbetet.

 

Neonatalavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad är ensam i Norden om att använda musikterapi i det dagliga arbetet.