2016-04-21 16:22

2016-04-21 16:22

Så ska barn till sjuka föräldrar få stöd

4 FRÅGOR TILL: Folkhälsostrateg och barnrättssamordnare Eva Åkesdotter Goedicke

I fokus. På torsdagen hölls ett seminarium i landstingshuset i Karlstad om barn med anhöriga som blir sjuka eller avlider.

1 Vad handlar seminariet om?

– Att vi måste uppmärksamma barnen när anhöriga blir sjuka eller avlider. Det är lagstadgat att barn har rätt till information, råd och stöd. Vi har gått utbildning under 2015 för att öka kompetensen och implementera kunskap.

2 Vad är det som behöver förändras?

Ofta sätts fokus på vuxne patienten. Vi har utarbetat rutiner där man alltid ska fråga patienter om det finns barn i familjen. Förr ville man hålla barn utanför, nu vet man att det inte är bra.

3 Vad är det intressantaste ni pratat om i dag?

– Att det är 3 500 barn varje år i Sverige som mister en förälder. Forskning visar på ett tydligt samband mellan barns traumatiska upplevelser vid en förälders dödsfall och sämre fysisk och psykisk hälsa hos barnen.

4 Vilka är det som deltar?

– Det är över 100 deltagare, kuratorer skolsköterskor, MSB, ambulans- och akutpersonal, präster och frivilligorganisationer. Förhoppning är att vi ska bredda vårt samarbetet med fler delar av samhället. Vi behöver ta ett nytt steg.

1 Vad handlar seminariet om?

– Att vi måste uppmärksamma barnen när anhöriga blir sjuka eller avlider. Det är lagstadgat att barn har rätt till information, råd och stöd. Vi har gått utbildning under 2015 för att öka kompetensen och implementera kunskap.

2 Vad är det som behöver förändras?

Ofta sätts fokus på vuxne patienten. Vi har utarbetat rutiner där man alltid ska fråga patienter om det finns barn i familjen. Förr ville man hålla barn utanför, nu vet man att det inte är bra.

3 Vad är det intressantaste ni pratat om i dag?

– Att det är 3 500 barn varje år i Sverige som mister en förälder. Forskning visar på ett tydligt samband mellan barns traumatiska upplevelser vid en förälders dödsfall och sämre fysisk och psykisk hälsa hos barnen.

4 Vilka är det som deltar?

– Det är över 100 deltagare, kuratorer skolsköterskor, MSB, ambulans- och akutpersonal, präster och frivilligorganisationer. Förhoppning är att vi ska bredda vårt samarbetet med fler delar av samhället. Vi behöver ta ett nytt steg.