2016-04-17 18:51

2016-04-17 18:52

Ny ordförande för Naturskyddsföreningen i Värmland

VÄRMLAND

Anna-Lena Larsson, Karlstad, har sedan två år varit styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Värmland.

Under söndagen tog hon steget upp till ordförande när föreningen var samlad till årsmöte i Naturum i Mariebergsskogen. Anna-Lena är sedan ett år ordförande också i Naturskyddsföreningen i Karlstad.

Länsföreningen fick förra året en kraftig medlemstillväxt med över 16 procent fler medlemmar. Länsföreningen närmar sig nu 5 000 medlemmar. Även Naturskyddsföreningen i Sverige hängde på utvecklingen och har nu växt till över 224 000 medlemmar. Avgående ordföranden Mikael Rosén blir kvar i Länsförbundets styrelse ytterligare två år.

Övriga i styrelsen är Jan Bergstam, Martin Sandmark, Johanna Hedqvist, Britt-Marie Olsson, Ulrika Neldorin, Erika Göransson och Linnéa Stolt.

Under söndagen tog hon steget upp till ordförande när föreningen var samlad till årsmöte i Naturum i Mariebergsskogen. Anna-Lena är sedan ett år ordförande också i Naturskyddsföreningen i Karlstad.

Länsföreningen fick förra året en kraftig medlemstillväxt med över 16 procent fler medlemmar. Länsföreningen närmar sig nu 5 000 medlemmar. Även Naturskyddsföreningen i Sverige hängde på utvecklingen och har nu växt till över 224 000 medlemmar. Avgående ordföranden Mikael Rosén blir kvar i Länsförbundets styrelse ytterligare två år.

Övriga i styrelsen är Jan Bergstam, Martin Sandmark, Johanna Hedqvist, Britt-Marie Olsson, Ulrika Neldorin, Erika Göransson och Linnéa Stolt.