2016-04-13 15:52

2016-04-13 15:52

Nya vårmiljoner till Värmland

POLITIK: 372 miljoner under 2017

372 nya miljoner till Värmlands kommuner skickades med i regeringens vårbudget.
– Så att kommunerna kan anställa fler lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor, säger riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S).

Filipstad får 30 extra miljoner 2017. Torsby 23 liksom Säffle. 25 miljoner skickas till Hagfors och 39 till Kristinehamn. Minst av Värmlandskommunerna får Eda med drygt 5 miljoner.

– Totalt i landet satsar vi 10 miljarder extra på välfärden. Det här blir permanenta pengar framöver och just nu premieras kommuner som gjort heroiska insatser i flyktingmottagandet, säger Mejern Larsson.

Regeringens krav är att kommunerna använder pengarna för att anställa mer personal som behövs för att klara de utmaningar många kommuner står inför.

– Vi har enorma utmaningar. Men ska vi klara att ta tillvara de nyanlända, då måste välfärden stärkas.

Hur följer ni upp att pengarna faktiskt leder till nyanställningar?

– Det har jag inget svar på. Vi förutsätter att det ska leda till nya jobb. 10 000 nya jobb är målet.

Som helhet är Mejern Larsson nöjd med den budget som presenterades under onsdagen, även om han tackar konjunkturen för en del draghjälp.

– Det känns positivt. Sverige går bra just nu och arbetslösheten minskar. Efter alla år med skattesänkningar prioriterar vi samhällsbygget.

Men många önskar mer. Företagarna, Svenskt Näringsliv och Naturskyddsföreningen för att nämna några. Vad saknar du själv?

– Jag vill se mer satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur. Men det kommer mer till hösten.

Filipstad får 30 extra miljoner 2017. Torsby 23 liksom Säffle. 25 miljoner skickas till Hagfors och 39 till Kristinehamn. Minst av Värmlandskommunerna får Eda med drygt 5 miljoner.

– Totalt i landet satsar vi 10 miljarder extra på välfärden. Det här blir permanenta pengar framöver och just nu premieras kommuner som gjort heroiska insatser i flyktingmottagandet, säger Mejern Larsson.

Regeringens krav är att kommunerna använder pengarna för att anställa mer personal som behövs för att klara de utmaningar många kommuner står inför.

– Vi har enorma utmaningar. Men ska vi klara att ta tillvara de nyanlända, då måste välfärden stärkas.

Hur följer ni upp att pengarna faktiskt leder till nyanställningar?

– Det har jag inget svar på. Vi förutsätter att det ska leda till nya jobb. 10 000 nya jobb är målet.

Som helhet är Mejern Larsson nöjd med den budget som presenterades under onsdagen, även om han tackar konjunkturen för en del draghjälp.

– Det känns positivt. Sverige går bra just nu och arbetslösheten minskar. Efter alla år med skattesänkningar prioriterar vi samhällsbygget.

Men många önskar mer. Företagarna, Svenskt Näringsliv och Naturskyddsföreningen för att nämna några. Vad saknar du själv?

– Jag vill se mer satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur. Men det kommer mer till hösten.