2016-04-12 20:09

2016-04-12 20:09

Många utmaningar väntar

KARLSTAD: Landstingsstyrelsen summerade 2015

Trots en nollvision vad gäller patientsäkerhet och mycket nedlagt arbete, så pekar inte alla kurvor åt rätt håll för Landstinget i Värmland. Vårdskadorna har till exempel inte minskat tillräckligt.

2015 har nu summerats och landstingsstyrelsen skickar årsredovisningen vidare till landstingsfullmäktige. Det stora problemet är, som NWT tidigare redogjort för, kostnadsutvecklingen. I år måste därför kostnaderna minskas med 380 miljoner kronor, varav 150 miljoner kronor genom minskad bemanning.

För tidigt

– Vi förhandlar fortfarande och jag kan i dagsläget därför inte säga något om vilka tjänster och personer som berörs, sa landstingsdirektör Gunilla Andersson i samband med att hon föredrog årsredovisningen vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen.

Tufft år

Klart är att det blir tufft att försöka nå de övergripande målen om god folkhälsa, trygg befolkning och nöjda patienter, samtidigt som det stora omställningsarbetet med att få ekonomin i balans ska genomföras.

Minska köer

Utmaningen är bland annat också att minska vårdköerna och vårdskadorna.

Akuten på CSK i Karlstad fick under 2015 ta emot fler patienter och andelen vårdsökande som fick snabb hjälp sjönk. Sjukhuset i Arvika hade högst andel patienter som läkarbedömdes inom en timme.

Vad gäller vårdgarantin och tillgänglighet uppfylldes inte landstingets mål i en rad avseenden.

Många flyktingar

Utvecklingsplanen för kommande år måste också förhålla sig till att vi blir fler äldre med stora vårdbehov samt till de 9 000 asylsökande som kom till Värmland i fjol. De utgör underlag för motsvarande en medelstor vårdcentral.

Den 5 september är det nu tänkt att de nya närvårdsplatserna i Säffle och Kristinehamn ska öppna.

2015 har nu summerats och landstingsstyrelsen skickar årsredovisningen vidare till landstingsfullmäktige. Det stora problemet är, som NWT tidigare redogjort för, kostnadsutvecklingen. I år måste därför kostnaderna minskas med 380 miljoner kronor, varav 150 miljoner kronor genom minskad bemanning.

För tidigt

– Vi förhandlar fortfarande och jag kan i dagsläget därför inte säga något om vilka tjänster och personer som berörs, sa landstingsdirektör Gunilla Andersson i samband med att hon föredrog årsredovisningen vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen.

Tufft år

Klart är att det blir tufft att försöka nå de övergripande målen om god folkhälsa, trygg befolkning och nöjda patienter, samtidigt som det stora omställningsarbetet med att få ekonomin i balans ska genomföras.

Minska köer

Utmaningen är bland annat också att minska vårdköerna och vårdskadorna.

Akuten på CSK i Karlstad fick under 2015 ta emot fler patienter och andelen vårdsökande som fick snabb hjälp sjönk. Sjukhuset i Arvika hade högst andel patienter som läkarbedömdes inom en timme.

Vad gäller vårdgarantin och tillgänglighet uppfylldes inte landstingets mål i en rad avseenden.

Många flyktingar

Utvecklingsplanen för kommande år måste också förhålla sig till att vi blir fler äldre med stora vårdbehov samt till de 9 000 asylsökande som kom till Värmland i fjol. De utgör underlag för motsvarande en medelstor vårdcentral.

Den 5 september är det nu tänkt att de nya närvårdsplatserna i Säffle och Kristinehamn ska öppna.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.