2016-04-12 08:45

2016-04-12 08:45

Flyget viktigt för företagen

VÄRMLAND: Ny rapport

Flyget har stor betydelse för det lokala näringslivets utveckling, framför allt en direktlinje till Stockholm. Det visar en ny och omfattande forskningsstudie från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Från Värmland finns direktflyg till Stockholm från såväl Karlstad som Torsby och Hagfors.

Forskarna har studerat vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är viktiga för olika branscher.

Studien Flyget och företagen är den första övergripande forskningsstudien om hur tillgång till flygförbindelser påverkar det lokala svenska näringslivet.

Forskarna identifierar flera samband mellan flygförbindelser och kommunernas näringslivsstruktur:

• Sambandet mellan avståndet till närmaste flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun är starkt. En kommun med 10 procents längre avstånd sammanhänger med ungefär 13 procents lägre produktion, 14 procents lägre import och drygt 10 procents lägre export.

• De branscher som uppvisar det starkaste sambandet mellan närhet till flyg och ekonomisk aktivitet är IT, utbildning och finans.

• Varuimporten är mer flygberoende än varuexporten.

Rapporten visar att direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin, som ofta är den dominerande näringen i kommunerna utanför de tre storstadslänen.

– Flyget är särskilt betydelsefullt för handel med tjänster och för den humankapitalintensiva tjänstesektorn. Eftersom framtiden för Sverige troligen ligger i just dessa branscher understryker vår studie flygets betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida näringsliv, säger Rikard Forslid, nationalekonom och en av författarna till rapporten.

Från Värmland finns direktflyg till Stockholm från såväl Karlstad som Torsby och Hagfors.

Forskarna har studerat vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är viktiga för olika branscher.

Studien Flyget och företagen är den första övergripande forskningsstudien om hur tillgång till flygförbindelser påverkar det lokala svenska näringslivet.

Forskarna identifierar flera samband mellan flygförbindelser och kommunernas näringslivsstruktur:

• Sambandet mellan avståndet till närmaste flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun är starkt. En kommun med 10 procents längre avstånd sammanhänger med ungefär 13 procents lägre produktion, 14 procents lägre import och drygt 10 procents lägre export.

• De branscher som uppvisar det starkaste sambandet mellan närhet till flyg och ekonomisk aktivitet är IT, utbildning och finans.

• Varuimporten är mer flygberoende än varuexporten.

Rapporten visar att direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin, som ofta är den dominerande näringen i kommunerna utanför de tre storstadslänen.

– Flyget är särskilt betydelsefullt för handel med tjänster och för den humankapitalintensiva tjänstesektorn. Eftersom framtiden för Sverige troligen ligger i just dessa branscher understryker vår studie flygets betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida näringsliv, säger Rikard Forslid, nationalekonom och en av författarna till rapporten.