2016-04-06 10:50

2016-04-06 11:51

400 medlemmar kan tas ut i strejk

VÄRMLAND: Unionen strider för bättre pensioner

(UPPDATERAD) Unionen och Sveriges Ingenjörer har varslat om storstrejk för bättre pensioner.
I Värmland berörs närmare 400 av Unionens medlemmar på ett 20-tal arbetsplatser.

De orter som berörs av varslet är Karlstad, Filipstad, Hagfors, Kristinehamn och Säffle. De företag som påverkas av det gemensamma varslet med Sveriges Ingenjörer: Atea, Eltel, Telia Sonera och Tieto inom IT-branschen. Unionen tar även ut medlemmar inom Securitas och SVT.

Totalt varslas omkring 10 000 av Unionens medlemmar i landet om strejk.

Strider om flexpension

Konflikten mellan Unionen och arbetsgivarorganisationen Almega handlar framför allt om flexpension. Avtalet mellan facken inom industrin och Industriarbetsgivarna är värt 2,2 procent där 2,0 procent är löneökningar och 0,2 procent är avsättningar till förstärkt tjänstepension/flexpension.

– Men när det handlar om våra medlemmar inom tjänstesektorn så anser Almega att de själva ska göra den avsättningen. Det innebär att den som vill höja sin pensionsavsättning får göra det med sin egen lön, vilket i praktiken innebär att den enskildes lön sänks. Det kan vi inte acceptera, säger Magnus Hildebrand, regionchef på Unionen i Värmland.

– Tjänstemännen inom tjänstesektorn ska ha samma rätt till flexpension som redan finns avtalad inom industri, bygg, transport och handel. Allt annat vore oansvarigt och djupt orättvist.

Magnus Hildebrand menar att Almega vill sluta ett löneavtal helt utan siffror och individuella garantier.

– Det innebär i praktiken att det inte blir några löneökningar, bortsett från de som arbetsgivaren själv vill premiera.

”Vill inte förhandla”

Magnus Hildebrand säger att nivån på löneökningarna, det så kallade märket, nu är satt:

– Och flexpension är nu sedan två avtalsrörelser tillbaka en given del av just märket. Om Almega vill följa märket som de säger, då finns det ingen anledning att streta emot i frågan om flexpension.

– Vi vill naturligtvis inte strejka utan hade gärna löst det här vid förhandlingsbordet. Men det går inte förhandla med någon som inte vill förhandla.

Ska ge stora effekter

Unionens tanke är att strejkvarslet ska ge stora effekter mot de företag som är uttagna, skriver TT.

– Vår bedömning är att det ger en total effekt, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius till nyhetsbyrån.

Med det menar hon att verksamheten stannar.

De orter som berörs av varslet är Karlstad, Filipstad, Hagfors, Kristinehamn och Säffle. De företag som påverkas av det gemensamma varslet med Sveriges Ingenjörer: Atea, Eltel, Telia Sonera och Tieto inom IT-branschen. Unionen tar även ut medlemmar inom Securitas och SVT.

Totalt varslas omkring 10 000 av Unionens medlemmar i landet om strejk.

Strider om flexpension

Konflikten mellan Unionen och arbetsgivarorganisationen Almega handlar framför allt om flexpension. Avtalet mellan facken inom industrin och Industriarbetsgivarna är värt 2,2 procent där 2,0 procent är löneökningar och 0,2 procent är avsättningar till förstärkt tjänstepension/flexpension.

– Men när det handlar om våra medlemmar inom tjänstesektorn så anser Almega att de själva ska göra den avsättningen. Det innebär att den som vill höja sin pensionsavsättning får göra det med sin egen lön, vilket i praktiken innebär att den enskildes lön sänks. Det kan vi inte acceptera, säger Magnus Hildebrand, regionchef på Unionen i Värmland.

– Tjänstemännen inom tjänstesektorn ska ha samma rätt till flexpension som redan finns avtalad inom industri, bygg, transport och handel. Allt annat vore oansvarigt och djupt orättvist.

Magnus Hildebrand menar att Almega vill sluta ett löneavtal helt utan siffror och individuella garantier.

– Det innebär i praktiken att det inte blir några löneökningar, bortsett från de som arbetsgivaren själv vill premiera.

”Vill inte förhandla”

Magnus Hildebrand säger att nivån på löneökningarna, det så kallade märket, nu är satt:

– Och flexpension är nu sedan två avtalsrörelser tillbaka en given del av just märket. Om Almega vill följa märket som de säger, då finns det ingen anledning att streta emot i frågan om flexpension.

– Vi vill naturligtvis inte strejka utan hade gärna löst det här vid förhandlingsbordet. Men det går inte förhandla med någon som inte vill förhandla.

Ska ge stora effekter

Unionens tanke är att strejkvarslet ska ge stora effekter mot de företag som är uttagna, skriver TT.

– Vår bedömning är att det ger en total effekt, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius till nyhetsbyrån.

Med det menar hon att verksamheten stannar.