2016-03-31 15:31

2016-03-31 16:00

"M ser inte fördelarna"

STORREGIONER: "Men sjukvården då?"

– Vad händer med sjukvårdssamarbetet? Vad händer med läkarutbildningen?
Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) säger att han inte har hört några tydliga argument som talar för att låta Värmland gå upp i Västra Götaland.

Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) var med på mötet i Stockholm i onsdags mellan regeringens storregionutredare och politiska företrädare för de tre länen Värmland, Västra Götaland och Halland. Han säger att han ogillar planerna på storregioner men att han också förstår att regeringen nog tänker lägga ett förslag, kanske redan till hösten.

Vill vara med

– Det gäller att vara med i diskussionen säger han. Vi vill att regeringens förslag blir så bra som möjligt och om vi inte blir nöjda med det så vill vi påverka riksdagen i en annan riktning.

Larsson pekar på att storregionerna precis som dagens landsting och regioner framför allt sysslar med sjukvård och han tycker att utredarna har resonerat väldigt litet om just sjukvård.

– Vad händer med vårt samarbete med Örebro och Karlskoga eller kring läkarutbildningen i Örebro? Vad finns det för förståelse för detta i Göteborg?

Larsson pekar också på viktiga infrastrukturfrågor för Värmland. Det pågår ett intensivt arbete för bättre förbindelser i korridoren Stockholm-Örebro.

– I Göteborg ser man nog Göteborg-Oslo som den viktiga korridoren. Kommer man ens att förstå vikten av Stockholm-Örebro?

Fredrik Larsson tycker att det finns argument både och emot storregioner, en anknytning till Göteborg eller anslutning österut. Men han har inte sett sådana argument från utredningen sida.

Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) var med på mötet i Stockholm i onsdags mellan regeringens storregionutredare och politiska företrädare för de tre länen Värmland, Västra Götaland och Halland. Han säger att han ogillar planerna på storregioner men att han också förstår att regeringen nog tänker lägga ett förslag, kanske redan till hösten.

Vill vara med

– Det gäller att vara med i diskussionen säger han. Vi vill att regeringens förslag blir så bra som möjligt och om vi inte blir nöjda med det så vill vi påverka riksdagen i en annan riktning.

Larsson pekar på att storregionerna precis som dagens landsting och regioner framför allt sysslar med sjukvård och han tycker att utredarna har resonerat väldigt litet om just sjukvård.

– Vad händer med vårt samarbete med Örebro och Karlskoga eller kring läkarutbildningen i Örebro? Vad finns det för förståelse för detta i Göteborg?

Larsson pekar också på viktiga infrastrukturfrågor för Värmland. Det pågår ett intensivt arbete för bättre förbindelser i korridoren Stockholm-Örebro.

– I Göteborg ser man nog Göteborg-Oslo som den viktiga korridoren. Kommer man ens att förstå vikten av Stockholm-Örebro?

Fredrik Larsson tycker att det finns argument både och emot storregioner, en anknytning till Göteborg eller anslutning österut. Men han har inte sett sådana argument från utredningen sida.