2016-03-21 17:24

2016-03-21 17:24

Mindre betalt för flyttad semester

LANDSTINGET: Lite positivare tongångar inför sommarbemanningen

Lägre ersättning och en maxgräns på två veckor.
Landstinget i Värmland har inför kommande sommar ändrat villkoren för vårdpersonal som kan tänka sig att avstå sommarsemestern för att klara bemanningen.

– Vi har fått signaler om att tillgången är lite bättre inför sommaren 2016 jämfört med förra året. Den lägre ersättningen beror det på landstingets ansträngda ekonomi, säger förhandlingschef Stefan Bergkvist.

Förra sommaren var ersättningen för den som tog ut sin ledighet utanför semesterperioden 10 000 kronor per vecka. I sommar är ersättningen sänkt till 8 000 kronor med ett max på två veckor.

Den extra ersättningen får erbjudas ”i yttersta nödfall” står det i direktiven inför sommaren.

Landstinget i Värmland håller som bäst på att rekrytera personal inför sommarens semesterperioder.

Svårast är det att få tag i sjuksköterskor.

Lite bättre

– Jag har en känsla av att det ser mer positivt ut i år än förra året, säger Åsa Werne, HR-konsult på Landstinget i Värmland.

Rekryteringen pågår ända fram till sommaren börjar.

Samtidigt pågår den omställning där drygt tvåhundra tjänster ska sparas in. I början av april inleds slutförhandlingar för omställningen.

– Då blir vi varse om det blir några varsel, säger förhandlingschef Stefan Bergkvist

Eventuella varsel kommer i så fall att lämnas i mitten av maj. Med uppsägningstiden kommer de att fortfarande vara anställda över sommaren.

– Det innebär att de kan vara mer mobila, säger Stefan Bergkvist.

”Alltid bekymmersamt”

Förra veckan såg ansökningsläget ut så här inför sommaren:

Ambulansen Värmland söker 20 sjuksköterskor, 27 har sökt.

CSK söker 50 sjuksköterskor, 29 har sökt hittills.

Arvika sjukhus söker tio sjuksköterskor och har i nuläget sex sökande.

Torsby söker tio sjuksköterskor och har två sökande i nuläget.

Siffrorna visar de som sökt via rekryteringsverktyget.

Torsby sjukhus har bara två av tio platser klara.

– Det är alltid bekymmersamt inför sommaren men inte värre än förra året. Vi kommer att klara det den här sommaren också. Det bygger på att alla hjälper varandra och tar ansvar för hela sjukhuset, säger Jörgen Byh, HR-strateg.

– Undersköterskor är inget problem. Där kommer alla som sökt kommer inte att erbjudas jobb, säger Åsa Werne.

– Vi har fått signaler om att tillgången är lite bättre inför sommaren 2016 jämfört med förra året. Den lägre ersättningen beror det på landstingets ansträngda ekonomi, säger förhandlingschef Stefan Bergkvist.

Förra sommaren var ersättningen för den som tog ut sin ledighet utanför semesterperioden 10 000 kronor per vecka. I sommar är ersättningen sänkt till 8 000 kronor med ett max på två veckor.

Den extra ersättningen får erbjudas ”i yttersta nödfall” står det i direktiven inför sommaren.

Landstinget i Värmland håller som bäst på att rekrytera personal inför sommarens semesterperioder.

Svårast är det att få tag i sjuksköterskor.

Lite bättre

– Jag har en känsla av att det ser mer positivt ut i år än förra året, säger Åsa Werne, HR-konsult på Landstinget i Värmland.

Rekryteringen pågår ända fram till sommaren börjar.

Samtidigt pågår den omställning där drygt tvåhundra tjänster ska sparas in. I början av april inleds slutförhandlingar för omställningen.

– Då blir vi varse om det blir några varsel, säger förhandlingschef Stefan Bergkvist

Eventuella varsel kommer i så fall att lämnas i mitten av maj. Med uppsägningstiden kommer de att fortfarande vara anställda över sommaren.

– Det innebär att de kan vara mer mobila, säger Stefan Bergkvist.

”Alltid bekymmersamt”

Förra veckan såg ansökningsläget ut så här inför sommaren:

Ambulansen Värmland söker 20 sjuksköterskor, 27 har sökt.

CSK söker 50 sjuksköterskor, 29 har sökt hittills.

Arvika sjukhus söker tio sjuksköterskor och har i nuläget sex sökande.

Torsby söker tio sjuksköterskor och har två sökande i nuläget.

Siffrorna visar de som sökt via rekryteringsverktyget.

Torsby sjukhus har bara två av tio platser klara.

– Det är alltid bekymmersamt inför sommaren men inte värre än förra året. Vi kommer att klara det den här sommaren också. Det bygger på att alla hjälper varandra och tar ansvar för hela sjukhuset, säger Jörgen Byh, HR-strateg.

– Undersköterskor är inget problem. Där kommer alla som sökt kommer inte att erbjudas jobb, säger Åsa Werne.