2016-03-21 06:00

2016-03-21 06:00

"Det gäller att stå på tå och vara nyfiken"

KARLSTAD: Den som inte utvecklas överlever inte

– Att det kommer att komma ny konkurrens är det enda vi kan vara säkra på inom dagligvaruhandeln. Det vi kan göra är att ligga steget före– vi ska inte invänta nya konkurrenter.

Det säger Christer Johansson, som sedan 2003 driver Ica Maxi på Bergvik.

Han var med och startade butiken, och har sett konkurrensläget förändras.

För ett antal år sedan stod det mycket mellan jättarna Ica och Konsum. I dag är läget ett helt annat.

– Det finns många både stora och starka aktörer på marknaden att förhålla sig till. Vi försöker också hela tiden att förbereda oss på att konkurrensen kommer att hårdna ytterligare, för det kommer den, säger Christer Johansson.

– Vi vill vara den ledande dagligvarubutiken i Karlstad och då måste vi stå på tå och vara nyfikna.

Prisbilden viktig

Christer Johansson nämner en god kostnadskontroll, ett bra bemötande och omhändertagande av både kunder och medarbetare– liksom en låg och bra prisbild som nyckelfaktorer för framgång.

– Vi måste vara trovärdiga på prissidan. Jag tror på ett fortsatt brett sortiment med stora kvantiteter för att kunna behålla en låg prisnivå.

Vill få drive-thru

Han berättar att de senaste två åren varit speciella för Ica Maxi, då hela Bergvik köpcenter varit en byggarbetsplats, vilket påverkat både kunder och butiker.

– Det har gått både upp och ner i omsättning och lönsamhet under den tiden. Det jag kan konstatera är att vi i slutändan ändå omsatte något mer under fjolåret, än året innan. Under perioden har vi själva investerat cirka 20 miljoner kronor i bland annat nya kylar och frysar. Vi har också knutit till oss en sushi-takeaway, säger Christer Johansson.

– Nästa uppdatering vi tittar på är möjligheten att få till en drive-thru för våra nätbutikskunder. Vi var först i Karlstad med en nätbutik för dagligvaror, och vi ska fortsätta att ligga i framkant,

Johansson konstaterar att i en ökande konkurrens är läget en viktig faktor. Han är, sett ur den aspekten, mycket nöjd med att Ica Maxi funnits på Bergvik sedan 2003, och därmed är en väletablerad butik.

– Många bygger om och växer. Vi ska inte sitta och invänta nya konkurrenter, vi ska fortsätta att satsa framåt och vara nyfikna.

Det säger Christer Johansson, som sedan 2003 driver Ica Maxi på Bergvik.

Han var med och startade butiken, och har sett konkurrensläget förändras.

För ett antal år sedan stod det mycket mellan jättarna Ica och Konsum. I dag är läget ett helt annat.

– Det finns många både stora och starka aktörer på marknaden att förhålla sig till. Vi försöker också hela tiden att förbereda oss på att konkurrensen kommer att hårdna ytterligare, för det kommer den, säger Christer Johansson.

– Vi vill vara den ledande dagligvarubutiken i Karlstad och då måste vi stå på tå och vara nyfikna.

Prisbilden viktig

Christer Johansson nämner en god kostnadskontroll, ett bra bemötande och omhändertagande av både kunder och medarbetare– liksom en låg och bra prisbild som nyckelfaktorer för framgång.

– Vi måste vara trovärdiga på prissidan. Jag tror på ett fortsatt brett sortiment med stora kvantiteter för att kunna behålla en låg prisnivå.

Vill få drive-thru

Han berättar att de senaste två åren varit speciella för Ica Maxi, då hela Bergvik köpcenter varit en byggarbetsplats, vilket påverkat både kunder och butiker.

– Det har gått både upp och ner i omsättning och lönsamhet under den tiden. Det jag kan konstatera är att vi i slutändan ändå omsatte något mer under fjolåret, än året innan. Under perioden har vi själva investerat cirka 20 miljoner kronor i bland annat nya kylar och frysar. Vi har också knutit till oss en sushi-takeaway, säger Christer Johansson.

– Nästa uppdatering vi tittar på är möjligheten att få till en drive-thru för våra nätbutikskunder. Vi var först i Karlstad med en nätbutik för dagligvaror, och vi ska fortsätta att ligga i framkant,

Johansson konstaterar att i en ökande konkurrens är läget en viktig faktor. Han är, sett ur den aspekten, mycket nöjd med att Ica Maxi funnits på Bergvik sedan 2003, och därmed är en väletablerad butik.

– Många bygger om och växer. Vi ska inte sitta och invänta nya konkurrenter, vi ska fortsätta att satsa framåt och vara nyfikna.