2016-03-18 06:00

2016-03-18 06:00

Tufft för många bönder

VÄRMLAND: Undersökning visar hur lantbrukarna ser på läget i branschen

Det är en tuff situation för många bönder.
Sju av tio upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig.
Allra svårast är det för mjölkbönderna.

De håller landskapen öppna och producerar det många av oss har på tallrikarna och i glasen.

Men för många lantbrukare är det svårt med lönsamheten.

I den årliga lantbrukarbarometern tillfrågas tusen lantbrukare i landet om bland annat det ekonomiska läget, förväntningar och investeringar.

I landet som helhet anser så många som sju av tio att lönsamheten är ganska eller mycket dålig.

Varierar kraftigt

– Det är många som har det tufft, säger Daniel Andersson, lantbruksrådgivare hos LRF konsult

Hur ser du ut för de värmländska lantbrukarna?

– Det varierar kraftigt beroende på vilken produktionsinriktning man har. Det finns framtidstro, och kanske mest hos dem som producerar kött.

När det gäller framtidstro finns den, enligt undersökningen, framför allt hos de yngre lantbrukarna. I Värmland har det på många håll varit ett generationsskifte där yngre tagit vid.

– De har bestämt sig för att bli lantbrukare och då har de också en positiv grundinställning.

Tufft för många

För mjölkbönderna är det fortsatt tufft.

93 procent av mjölkproducenterna har svarat att de upplever lönsamheten som dålig.

– Under 2016 ser man heller inte någon direkt ljusning, säger Daniel Andersson.

– Det man tycker är väldigt tråkigt är att 28 procent av mjölkbönderna i Värmland funderar på att sluta. Då blir det inte så många kvar.

Mer samarbete

När det gäller lantbruket generellt tror lantbruksrådgivaren Stig Carlsson på ökat samarbete.

– Förr hade man allting själv. De som är mest framgångsrika i dag hyr in tjänster i stor utsträckning och använder sina produktionsmöjligheter maximalt.

De håller landskapen öppna och producerar det många av oss har på tallrikarna och i glasen.

Men för många lantbrukare är det svårt med lönsamheten.

I den årliga lantbrukarbarometern tillfrågas tusen lantbrukare i landet om bland annat det ekonomiska läget, förväntningar och investeringar.

I landet som helhet anser så många som sju av tio att lönsamheten är ganska eller mycket dålig.

Varierar kraftigt

– Det är många som har det tufft, säger Daniel Andersson, lantbruksrådgivare hos LRF konsult

Hur ser du ut för de värmländska lantbrukarna?

– Det varierar kraftigt beroende på vilken produktionsinriktning man har. Det finns framtidstro, och kanske mest hos dem som producerar kött.

När det gäller framtidstro finns den, enligt undersökningen, framför allt hos de yngre lantbrukarna. I Värmland har det på många håll varit ett generationsskifte där yngre tagit vid.

– De har bestämt sig för att bli lantbrukare och då har de också en positiv grundinställning.

Tufft för många

För mjölkbönderna är det fortsatt tufft.

93 procent av mjölkproducenterna har svarat att de upplever lönsamheten som dålig.

– Under 2016 ser man heller inte någon direkt ljusning, säger Daniel Andersson.

– Det man tycker är väldigt tråkigt är att 28 procent av mjölkbönderna i Värmland funderar på att sluta. Då blir det inte så många kvar.

Mer samarbete

När det gäller lantbruket generellt tror lantbruksrådgivaren Stig Carlsson på ökat samarbete.

– Förr hade man allting själv. De som är mest framgångsrika i dag hyr in tjänster i stor utsträckning och använder sina produktionsmöjligheter maximalt.

Lantbruksbarometern

Två procent av lantbrukarna tycker att de har en mycket god lönsamhet. Sju av tio tycker att lönsamheten är dålig.

Bland mjölkproducenterna säger 30 procent att de har lönsamhet så att det räcker till att täcka löpande utgifter inklusive en lön. Bara tolv procent av dem säger att det dessutom räcker till framtida investeringar.

Undersökningen görs av Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna, samt LRF konsult.

Källa: Lantbruksbarometern 2016