2016-03-16 17:01

2016-03-16 18:23

Infrastrukturen den stora förseningsboven

VÄRMLAND: Vartannat värmländskt tåg är försenat

– Tågförseningarna i Värmland beror till övervägande del på infrastrukturproblem. Allra viktigast vore att få ett dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn.
Det säger Värmlandstrafiks vd, Lars Bull, om nyheten att vartannat värmländskt tåg var försenat under fjolåret.

I onsdags presenterade NWT statistik från Trafikanalys som visade att av totalt 22 015 tåg som under 2015 hade Värmland som slutdestination, blev vart femte mer än fem minuter försenat. Räknar man även med alla tåg som försenades mindre än fem minuter, så omfattas varannan avgång.

Under året var tågförseningar vanligare i Värmland än på riksnivå; här kom 44 procent av tågen fram till sin slutstation på utsatt tid. Motsvarande siffra för riket var 65 procent.

Beror på infrastruktur

Lars Bull ansvarar för den regionala tågtrafiken genom sitt uppdrag som vd för Värmlandstrafik Han är missnöjd med siffrorna– både vad gäller förseningarna, och hur de redovisats.

– Normal standard för punktlighet är att tåg som kommer inom fem minuter efter tidtabell räknas som godkända. Utifrån den regeln var 90 procent av regionaltrafiken i tid. Det räcker inte det heller, vi strävar mot 95 procent. Men nu inför Trafikanalys ett nytt statistiksystem som inte tar hänsyn till femminutersregeln, vilket ger en bild av att det skulle ha skett en stor försämring. Så är inte fallet.

Förseningar av den regionala tågtrafiken beror enligt Lars Bull till störst del på infrastrukturproblem.

– Det Värmlandstrafik kan göra är att fortsätta jobba frenetiskt med driftssäkerheten på våra fordon.

Sämre i Värmland

Tommy Jonsson, biträdande planeringschef på Trafikverket, håller med Lars Bull om att siffrorna blir missvisande när man inte räknar med femminutersregeln.

– Det innebär att tågen måste vara exakt på minuten, vilket är svårt.

Enligt Jonsson finns det regionala skillnader, och Värmland tillhör ett av de mer förseningsdrabbade områdena.

– Det finns olika förklaringar till det och vi tittar nu på vad våra problem i Värmland beror på. Störst är bekymren på Värmlandsbanan. Likaså har vi svårt att få snabbtågen mellan Karlstad och Stockholm att fungera.

Tommy Jonsson berättar att det branschgemensamma samarbetsprojektet Tillsammans för tåg i tid har identifierat åtta förbättringsområden för en driftssäkrare tågtrafik i Sverige.

– Infrastrukturen är helt klart en stor del, men ett nästan lika stort problem är fordon som går sönder. På listan finns också avgångstider, människor som springer på spåren– vilket är ett ökande problem, underhållsarbeten, trafik- och resursplanering, för snäva tidtabeller och den operativa trafikledningen.

När det kommer att gå att åka tåg i Värmland och vara mer säker på att komma fram i tid, kan ingen svara på.

I onsdags presenterade NWT statistik från Trafikanalys som visade att av totalt 22 015 tåg som under 2015 hade Värmland som slutdestination, blev vart femte mer än fem minuter försenat. Räknar man även med alla tåg som försenades mindre än fem minuter, så omfattas varannan avgång.

Under året var tågförseningar vanligare i Värmland än på riksnivå; här kom 44 procent av tågen fram till sin slutstation på utsatt tid. Motsvarande siffra för riket var 65 procent.

Beror på infrastruktur

Lars Bull ansvarar för den regionala tågtrafiken genom sitt uppdrag som vd för Värmlandstrafik Han är missnöjd med siffrorna– både vad gäller förseningarna, och hur de redovisats.

– Normal standard för punktlighet är att tåg som kommer inom fem minuter efter tidtabell räknas som godkända. Utifrån den regeln var 90 procent av regionaltrafiken i tid. Det räcker inte det heller, vi strävar mot 95 procent. Men nu inför Trafikanalys ett nytt statistiksystem som inte tar hänsyn till femminutersregeln, vilket ger en bild av att det skulle ha skett en stor försämring. Så är inte fallet.

Förseningar av den regionala tågtrafiken beror enligt Lars Bull till störst del på infrastrukturproblem.

– Det Värmlandstrafik kan göra är att fortsätta jobba frenetiskt med driftssäkerheten på våra fordon.

Sämre i Värmland

Tommy Jonsson, biträdande planeringschef på Trafikverket, håller med Lars Bull om att siffrorna blir missvisande när man inte räknar med femminutersregeln.

– Det innebär att tågen måste vara exakt på minuten, vilket är svårt.

Enligt Jonsson finns det regionala skillnader, och Värmland tillhör ett av de mer förseningsdrabbade områdena.

– Det finns olika förklaringar till det och vi tittar nu på vad våra problem i Värmland beror på. Störst är bekymren på Värmlandsbanan. Likaså har vi svårt att få snabbtågen mellan Karlstad och Stockholm att fungera.

Tommy Jonsson berättar att det branschgemensamma samarbetsprojektet Tillsammans för tåg i tid har identifierat åtta förbättringsområden för en driftssäkrare tågtrafik i Sverige.

– Infrastrukturen är helt klart en stor del, men ett nästan lika stort problem är fordon som går sönder. På listan finns också avgångstider, människor som springer på spåren– vilket är ett ökande problem, underhållsarbeten, trafik- och resursplanering, för snäva tidtabeller och den operativa trafikledningen.

När det kommer att gå att åka tåg i Värmland och vara mer säker på att komma fram i tid, kan ingen svara på.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.