2016-03-15 17:05

2016-03-15 17:48

Snart kommer nya siffror om landstingets ekonomi

VÄRMLAND: "Kostnadskurvan vänder"

Ekonomi. Arbetet med att spara pengar inom landstinget fortsätter.
– Vi ser att kostnadskurvan vänder, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.
I månadsskiftet vet man mer om utvecklingen.

Kostnadsminskningen inom landstinget spänner över alla verksamheter.

Landstingsdirektör Gunilla Andersson presenterade på tisdagen en lägesbild för politikerna.

Som NWT berättat tidigare ska kostnaderna minska med 380 miljoner kronor, varav 150 miljoner kronor ska hämtas hem genom minskad bemanning.

Hur långt har ni kommit i den delen?

– Vi gör riskanalyser i verksamheterna, sedan kommer det att ske förhandlingar. Först då vet vi om det blir någon övertalighet och om vi behöver gå till uppsägning eller ej. Vi är inte riktigt framme där än, säger Gunilla Andersson.

När kommer ni ha ”hämtat hem” de 380 miljoner kronorna?

– Vårt uppdrag är att vi ska ha gjort kostnadsreduceringen under det här året. Första bedömningen om det här håller är vid tertialrapportering ett, som är efter mars månad.

Besparingarna görs på flera håll. Till exempel ska kostnaderna för läkemedel minskas med 25 miljoner kronor.

– Vi vet att vi har nya dyra läkemedel som vi ska använda. Hepatit C-läkemedlet är ett sådant exempel. Då måste vi aktivt jobba med förskrivning av övriga läkemedel, säger Gunilla Andersson.

Det handlar exempelvis om att utvalda läkemedel för inflammatoriska tarmsjukdomar kan bytas ut till likartade, men billigare. Man tittar också på rutinerna för utskrivning av morfin efter operationer.

Förbättringar

En stor del av pengarna ska också sparas genom ”verksamhetsförändringar baserade på befolkningens behov”.

Det handlar om förbättringsarbete som pågår på olika fronter.

– Vi kommer hela tiden att jobba med utveckling av vården. Men det måste vara inom den resurs vi har. Bedömningsbilen är ett sådant exempel.

Bedömningsbilen är en bil som i princip är utrustad som en ambulans, men som inte transporterar patienter.

Tanken är att den ska frigöra resurser från de vanliga ambulanserna.

– Vi gör en bättre insats för den resurs vi har genom att skaffa den här typen av verksamhet, i stället för att skaffa en till ambulans. Det är hela tiden sådana avvägningar.

När vet ni hur många miljoner av de 380 som ni hämtat hem hittills?

– Vi ser att kostnadskurvan vänder. Nu jobbar vi med utfallet för januari och februari och kommer att presentera det i nästa vecka.

Kostnadsminskningen inom landstinget spänner över alla verksamheter.

Landstingsdirektör Gunilla Andersson presenterade på tisdagen en lägesbild för politikerna.

Som NWT berättat tidigare ska kostnaderna minska med 380 miljoner kronor, varav 150 miljoner kronor ska hämtas hem genom minskad bemanning.

Hur långt har ni kommit i den delen?

– Vi gör riskanalyser i verksamheterna, sedan kommer det att ske förhandlingar. Först då vet vi om det blir någon övertalighet och om vi behöver gå till uppsägning eller ej. Vi är inte riktigt framme där än, säger Gunilla Andersson.

När kommer ni ha ”hämtat hem” de 380 miljoner kronorna?

– Vårt uppdrag är att vi ska ha gjort kostnadsreduceringen under det här året. Första bedömningen om det här håller är vid tertialrapportering ett, som är efter mars månad.

Besparingarna görs på flera håll. Till exempel ska kostnaderna för läkemedel minskas med 25 miljoner kronor.

– Vi vet att vi har nya dyra läkemedel som vi ska använda. Hepatit C-läkemedlet är ett sådant exempel. Då måste vi aktivt jobba med förskrivning av övriga läkemedel, säger Gunilla Andersson.

Det handlar exempelvis om att utvalda läkemedel för inflammatoriska tarmsjukdomar kan bytas ut till likartade, men billigare. Man tittar också på rutinerna för utskrivning av morfin efter operationer.

Förbättringar

En stor del av pengarna ska också sparas genom ”verksamhetsförändringar baserade på befolkningens behov”.

Det handlar om förbättringsarbete som pågår på olika fronter.

– Vi kommer hela tiden att jobba med utveckling av vården. Men det måste vara inom den resurs vi har. Bedömningsbilen är ett sådant exempel.

Bedömningsbilen är en bil som i princip är utrustad som en ambulans, men som inte transporterar patienter.

Tanken är att den ska frigöra resurser från de vanliga ambulanserna.

– Vi gör en bättre insats för den resurs vi har genom att skaffa den här typen av verksamhet, i stället för att skaffa en till ambulans. Det är hela tiden sådana avvägningar.

När vet ni hur många miljoner av de 380 som ni hämtat hem hittills?

– Vi ser att kostnadskurvan vänder. Nu jobbar vi med utfallet för januari och februari och kommer att presentera det i nästa vecka.