2016-03-15 17:47

2016-03-15 17:47

Så gick det på landstingets turné

VÄRMLAND: Fångade in synpunkter

Landstinget har varit på turné för att fånga upp synpunkter kring framtidens hälso- och sjukvård.

Under några dagar förra veckan var tjänstemän och politiker från landstinget på besök i alla länets kommuner.

– Vi ville lyssna på medborgarnas specifika synpunkter på ett antal frågor. Vi vill få en djupare dialog om hur framtidens sjukvård ska se ut, säger Margareta Ivarsson (C), framtidsberedningens ordförande.

På några orter kom ett fåtal för att tycka till – på andra ett 20-tal.

– Toppnoteringarna var i Storfors och i Eda. Vi träffade också många elever på skolorna Älvkullegymnasiet och Broby grafiska, sa Catrin Huss, statsvetare på landstinget, när hon presenterade medborgardialogen för landstingsfullmäktige.

Många olika frågor lyftes på dialogmötena.

Några exempel var om telefonsamtal kommer att ersättas av möten via Skype, hur säkert det är med journaler på nätet och om landstingets nya bedömningsbil kommer att vara tillgänglig i hela länet.

Nu ska alla idéer och synpunkter sammanställas i en rapport.

Under några dagar förra veckan var tjänstemän och politiker från landstinget på besök i alla länets kommuner.

– Vi ville lyssna på medborgarnas specifika synpunkter på ett antal frågor. Vi vill få en djupare dialog om hur framtidens sjukvård ska se ut, säger Margareta Ivarsson (C), framtidsberedningens ordförande.

På några orter kom ett fåtal för att tycka till – på andra ett 20-tal.

– Toppnoteringarna var i Storfors och i Eda. Vi träffade också många elever på skolorna Älvkullegymnasiet och Broby grafiska, sa Catrin Huss, statsvetare på landstinget, när hon presenterade medborgardialogen för landstingsfullmäktige.

Många olika frågor lyftes på dialogmötena.

Några exempel var om telefonsamtal kommer att ersättas av möten via Skype, hur säkert det är med journaler på nätet och om landstingets nya bedömningsbil kommer att vara tillgänglig i hela länet.

Nu ska alla idéer och synpunkter sammanställas i en rapport.