2016-03-15 15:44

2016-03-15 15:44

Färre vill ta jägarexamen

VÄRMLAND: Men fler kvinnor

2015 avlades totalt sett 1 506 godkända delprov för jägarexamen i Värmland. En minskning med 138 prov jämfört med året innan. Totalt i hela landet avlades 49 350 godkända delprov för jägarexamen, vilket är 4 253 fler än under 2014.

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt Naturvårdsverkets statistik för godkända delprov för jägarexamen under 2015. Det handlar om grund- och högviltsprov med kulgevär, ett hagelgevärsprov samt ett teoretiskt prov. Eva Forsgren, ordförande för Jägareförbundet i Torsby menar att rovdjur är en stor orsak till Värmlands minskning sett av det totala antalet godkända prov.

– Traditionellt sett har många unga fått upp intresset för jakt genom att gå bredvid under småviltsjakt med hund. Nu törs väldigt få jaga med hund på grund av rädsla för rovdjursangrepp, säger hon.

– En annan anledning är att älgstammen minskat kraftigt. Att många jaktlag skjuter väldigt få älgar leder ofrånkomligt till att färre anser det mödan värt att ta jägarexamen.

En ljusglimt är att antalet jaktintresserade kvinnor i Värmland ökar, de genomförde 359 godkända prov under 2015, 29 fler än 2014.

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt Naturvårdsverkets statistik för godkända delprov för jägarexamen under 2015. Det handlar om grund- och högviltsprov med kulgevär, ett hagelgevärsprov samt ett teoretiskt prov. Eva Forsgren, ordförande för Jägareförbundet i Torsby menar att rovdjur är en stor orsak till Värmlands minskning sett av det totala antalet godkända prov.

– Traditionellt sett har många unga fått upp intresset för jakt genom att gå bredvid under småviltsjakt med hund. Nu törs väldigt få jaga med hund på grund av rädsla för rovdjursangrepp, säger hon.

– En annan anledning är att älgstammen minskat kraftigt. Att många jaktlag skjuter väldigt få älgar leder ofrånkomligt till att färre anser det mödan värt att ta jägarexamen.

En ljusglimt är att antalet jaktintresserade kvinnor i Värmland ökar, de genomförde 359 godkända prov under 2015, 29 fler än 2014.