2016-03-11 17:12

2016-03-11 17:12

80 från Valnäs till Töcksfors

VÄRMLAND: 110 över Sörmon men ...

Trafikverket vill sänka hastigheten från 90 till 80 på 33 mil av de mest trafikerade vägarna i Värmlands län. Å andra sidan är man beredd att höja farten från 80 eller 90 till 100 eller 110 på 4 mil av samma vägnät.

För sex–sju år sedan genomförde Trafikverket en stor översyn av hastighetsgränserna på de mest trafikerade statliga vägarna i samband med att vi fick fler hastighetsgränser att välja mellan – 40, 60, 80, 100 och 120. Nu är det dags igen.

Översynen initierades redan av den borgerliga regeringen men fullföljs nu av den nya regeringen. Avsikten är att bättre anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard och till trafikmängden. Det betyder att farten kan höjas men framför allt – om man ser till det konkreta förslaget – att den kan komma att sänkas.

För Värmlands del handlar det om 20 förändringar som vi har listat under hastighetsskyltarna här intill. Det är nio höjningar på sammanlagt 42,5 kilometer. Och så är det elva sänkningar på sammanlagt 331 kilometer.

Trafikverket började med att identifiera det man kallar för det funktionellt prioriterade vägnätet. Vilka vägar som ingår i detta vägnät kan du läsa i faktarutan här intill.

Hårt belastat

Detta prioriterade vägnät har en stor andel godstransporter, många daliga personresor med bil, många långväga personresor med bil och dessutom mycket kollektivtrafik med buss. Det är i praktiken bara det här vägnätet som har fartgränser över 80 och det är också bara det som är aktuellt för större ombyggnader.

En grundregel är att inom tio år ska alla vägar som inte är mötesseparerade och som trafikeras av fler än 2 000 fordon per dygn inte ha högre maxfart än 80. Men samtidigt ska hastighetsgränserna bli mindre plottriga, det ska vara längre sammanhängande sträckor med samma fart.

De nio förslagen om höjd högsta fart är nästan alla kopplade till vägombyggnader som antingen redan pågår eller som är planerade inom inte allt för många år. Det är åtta sträckor på vägarna E45, 61, 62 och 63 som höjs från 80 eller 90 till 100. Och så är det nya E 18 över Sörmon som får 110 trots att det där inte blir någon motorväg.

Sänkningarna omfattar både riktigt korta sträckor, som den östra infarten till Torsby, och rejält långa sträckor. Där finns till exempel E18 från Valnäsmotet till Töcksfors, 79 kilometer, och väg 26 hela sträckan från Filipstad till länsgränsen mot Västra Götaland, 77 kilometer.

Tre etapper

Sänkningarna är tänkta att genomföras i tre etapper, 2016, 2019 och 2023. Höjningarna genomförs när det aktuella vägavsnittet är ombyggt.

– Vi har lagt in en sänkning på väg 61 mellan Klacksås och Kalleviken redan 2016 eftersom det har varit flera svåra olyckor där, säger Jimmy Janske som har formulerat Trafikverkets förslag.

– Däremot kommer inte E18 mellan Valnäsmotet och Töcksfors inte med förrän 2023 och då kan det ju ha hunnits vidta en del åtgärder där som kan motivera en högre fart.

Trafikverket räknar med att de förändrade hastighetsgränserna kan spara tre eller fyra liv per år och samtidigt minska utsläppen av koldioxid. Däremot ökar trafikarbetet eftersom det kommer att ta längre tid att köra på en stor del av vägnätet.

För sex–sju år sedan genomförde Trafikverket en stor översyn av hastighetsgränserna på de mest trafikerade statliga vägarna i samband med att vi fick fler hastighetsgränser att välja mellan – 40, 60, 80, 100 och 120. Nu är det dags igen.

Översynen initierades redan av den borgerliga regeringen men fullföljs nu av den nya regeringen. Avsikten är att bättre anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard och till trafikmängden. Det betyder att farten kan höjas men framför allt – om man ser till det konkreta förslaget – att den kan komma att sänkas.

För Värmlands del handlar det om 20 förändringar som vi har listat under hastighetsskyltarna här intill. Det är nio höjningar på sammanlagt 42,5 kilometer. Och så är det elva sänkningar på sammanlagt 331 kilometer.

Trafikverket började med att identifiera det man kallar för det funktionellt prioriterade vägnätet. Vilka vägar som ingår i detta vägnät kan du läsa i faktarutan här intill.

Hårt belastat

Detta prioriterade vägnät har en stor andel godstransporter, många daliga personresor med bil, många långväga personresor med bil och dessutom mycket kollektivtrafik med buss. Det är i praktiken bara det här vägnätet som har fartgränser över 80 och det är också bara det som är aktuellt för större ombyggnader.

En grundregel är att inom tio år ska alla vägar som inte är mötesseparerade och som trafikeras av fler än 2 000 fordon per dygn inte ha högre maxfart än 80. Men samtidigt ska hastighetsgränserna bli mindre plottriga, det ska vara längre sammanhängande sträckor med samma fart.

De nio förslagen om höjd högsta fart är nästan alla kopplade till vägombyggnader som antingen redan pågår eller som är planerade inom inte allt för många år. Det är åtta sträckor på vägarna E45, 61, 62 och 63 som höjs från 80 eller 90 till 100. Och så är det nya E 18 över Sörmon som får 110 trots att det där inte blir någon motorväg.

Sänkningarna omfattar både riktigt korta sträckor, som den östra infarten till Torsby, och rejält långa sträckor. Där finns till exempel E18 från Valnäsmotet till Töcksfors, 79 kilometer, och väg 26 hela sträckan från Filipstad till länsgränsen mot Västra Götaland, 77 kilometer.

Tre etapper

Sänkningarna är tänkta att genomföras i tre etapper, 2016, 2019 och 2023. Höjningarna genomförs när det aktuella vägavsnittet är ombyggt.

– Vi har lagt in en sänkning på väg 61 mellan Klacksås och Kalleviken redan 2016 eftersom det har varit flera svåra olyckor där, säger Jimmy Janske som har formulerat Trafikverkets förslag.

– Däremot kommer inte E18 mellan Valnäsmotet och Töcksfors inte med förrän 2023 och då kan det ju ha hunnits vidta en del åtgärder där som kan motivera en högre fart.

Trafikverket räknar med att de förändrade hastighetsgränserna kan spara tre eller fyra liv per år och samtidigt minska utsläppen av koldioxid. Däremot ökar trafikarbetet eftersom det kommer att ta längre tid att köra på en stor del av vägnätet.

Prioriterade vägar

E 16, E 18, E 45

26, 61, 62, 63

172, 175, 204, 236, 237, 239, 240, 241, 246 (från väg 62 till Hagfors)

Skoghallsvägen

Källa: Trafikverket

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.