2016-03-10 18:12

2016-03-11 07:47

Värmland drar åt olika håll

VÄRMLAND

Värmland är ovanligt delat i regionfrågan, konstaterar Kent Johansson, vice ordförande i Indelningskommittén.
Till sist kommer ändå kommunerna att få välja vilken region de vill tillhöra.

Sjukvården utgör en stor och viktig del av det som en storregion har att samarbeta kring. För Värmland innebär det nya underlaget från Indelningskommittéen som presenterades i onsdags att inarbetade samarbeten bryts.

– I Värmland förordar de som jobbar för utvecklingsstrategi Västra Götaland medan hälso- och sjukvården vill vara kvar i sjukvårdsregionen. Det är ovanligt att det är så tydligt olika. Många har också båda funktionerna i samma organisation, säger Kent Johansson vide ordförande i Indelningskommittén.

Han menar att de stora vinsterna för sjuvården ligger i en minskad administration och gemensamma planeringsunderlag.

– Indelningen handlar om att utveckla starka regioner så att man har råd med sjukvård, säger Kent Johansson.

Landstinget i Värmland ingår i dag i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, tillsammans med, Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Stor omställning

– Det kommer att bli stora omstruktureringar i vilket fall som helst. Det är stor skillnad på att ha ett samverkansavtal och på att ingå i en region, säger Gunilla Andersson, landstingdirektör i Karlstad.

På måndag möts regionbildningskommittén där representanter för Region Värmland och landstinget ska diskutera frågan.

En analys av alternativen att bilda region med antingen Västra Götaland eller sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro beställdes i höstas av Region Värmland. I slutet av februari fick man en första dragning av innehållet.

– Det man kan peka på är att skillnaderna mellan regionerna inte är så stora mellan alternativen, säger regiondirektör Lars Christensen.

I gårdagens NWT sa sig landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) vara kritisk till att bryta ett samarbete där Landstinget i Värmland investerat mycket pengar, bland annat i läkarutbildningen i Örebro.

Ulric Andersson, landstingsledamot (S) är mindre negativ.

– Jag tycker det verkar vara ett genomarbetat förslag där de lagt ett pussel över hela landet. Det kanske är vad som krävs för att de ska gå i land med det, säger han

Han tror inte man ska överskatta regionindelningens betydelse för sjukvården.

– Jag tror inte vi kan låsa in patienter i nån geografi i framtiden, säger Ulric Andersson.

Naturliga rörelsemönster

Handelskammaren i Värmlands vd Frida Johansson:

– Den enda åsikt vi har i frågan är att en framtida region måste ta hänsyn till funktionella arbetsmarknadsregioner. Att man utgår från hur människor rör sig naturligt.

Tidigast 2019 kan den nya regionindelningen träda i kraft.

– När förslaget är klart kommer det att finnas möjlighet för alla kommuner att välja vilken region man ska tillhöra, säger Kent Johansson.

Sjukvården utgör en stor och viktig del av det som en storregion har att samarbeta kring. För Värmland innebär det nya underlaget från Indelningskommittéen som presenterades i onsdags att inarbetade samarbeten bryts.

– I Värmland förordar de som jobbar för utvecklingsstrategi Västra Götaland medan hälso- och sjukvården vill vara kvar i sjukvårdsregionen. Det är ovanligt att det är så tydligt olika. Många har också båda funktionerna i samma organisation, säger Kent Johansson vide ordförande i Indelningskommittén.

Han menar att de stora vinsterna för sjuvården ligger i en minskad administration och gemensamma planeringsunderlag.

– Indelningen handlar om att utveckla starka regioner så att man har råd med sjukvård, säger Kent Johansson.

Landstinget i Värmland ingår i dag i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, tillsammans med, Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Stor omställning

– Det kommer att bli stora omstruktureringar i vilket fall som helst. Det är stor skillnad på att ha ett samverkansavtal och på att ingå i en region, säger Gunilla Andersson, landstingdirektör i Karlstad.

På måndag möts regionbildningskommittén där representanter för Region Värmland och landstinget ska diskutera frågan.

En analys av alternativen att bilda region med antingen Västra Götaland eller sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro beställdes i höstas av Region Värmland. I slutet av februari fick man en första dragning av innehållet.

– Det man kan peka på är att skillnaderna mellan regionerna inte är så stora mellan alternativen, säger regiondirektör Lars Christensen.

I gårdagens NWT sa sig landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) vara kritisk till att bryta ett samarbete där Landstinget i Värmland investerat mycket pengar, bland annat i läkarutbildningen i Örebro.

Ulric Andersson, landstingsledamot (S) är mindre negativ.

– Jag tycker det verkar vara ett genomarbetat förslag där de lagt ett pussel över hela landet. Det kanske är vad som krävs för att de ska gå i land med det, säger han

Han tror inte man ska överskatta regionindelningens betydelse för sjukvården.

– Jag tror inte vi kan låsa in patienter i nån geografi i framtiden, säger Ulric Andersson.

Naturliga rörelsemönster

Handelskammaren i Värmlands vd Frida Johansson:

– Den enda åsikt vi har i frågan är att en framtida region måste ta hänsyn till funktionella arbetsmarknadsregioner. Att man utgår från hur människor rör sig naturligt.

Tidigast 2019 kan den nya regionindelningen träda i kraft.

– När förslaget är klart kommer det att finnas möjlighet för alla kommuner att välja vilken region man ska tillhöra, säger Kent Johansson.

Arbetspendling till och från Värmland 2014

 

 InpendlingUtpendlingTotal pendling
Västra Götalands län184522414086
Örebro län127025233793
Stockholms län66916332302
Dalarnas län223280503
Skåne län183244427
Västmanlands län89178267
Östergötlands län109149258
Uppsala län117114231
Hallands län97105202
Jönköpings län65113178
Gävleborgs län8195176
Södermanlands län53112165
Västerbottens län4270112
Västernorrlands län504595
Kalmar län404787
Jämtlands län354580
Kronobergs län264076
Norrbottens län304474
Blekinge län152237
Gotlands län121123